Update Sponsorcommissie – graag wat extra hulp

14 oktober 2015 21:45


Update Sponsorcommissie – graag wat extra hulp

Update Sponsorcommissie – graag wat extra hulp

We hebben 82 ‘sponsors’ geïdentificeerd en in kaart gebracht. Dit zijn bordsponsors, shirtsponsors en sponsors die via vvLEO media hun sponsoruiting doen. Voor het overgrote deel is de exacte relatie/afspraak met vvLEO ons nog niet bekend. Daarmee dus ook niet wat deze sponsors en vvLEO voor elkaar betekenen. Er is nog heel veel achterstallig werk aan de winkel. Met 5 nieuwe potentiele sponsors lopen persoonlijke contacten. Uit deze contacten wordt enige vorm van sponsorovereenkomst voorzien. Uit deze contacten blijkt dat de cultuur en het gedachtegoed van vvLEO bekend en gewaardeerd zijn in een wijde omtrek van Assen. vvLEO is ‘een sterk merk’ waar sponsors hun naam graag aan willen verbinden. Daar moeten we dus heel zuinig mee zijn. Alle betrokken partijen zijn het er unaniem over eens, dat voor goede sponsorrelaties uniforme en duidelijk afspraken onmisbaar zijn. Degelijke afspraken zijn belangrijker dan overhaaste deals zo leert recente ervaring. Dit met respect voor hen die zich sterk maken voor vvLEO en de beste bedoelingen ten spijt. 

De sponsorcommissie wordt voor specifieke taakuitvoering geholpen door velden- en bouwploeg en de kledingcommissie, waavoor dank!  Hiermee kunnen sponsorverzoeken die via sponsor@vvleo.nl worden geplaatst in 2 tot 3 weken volledig worden uitgevoerd. Of afgewezen als wij niet tot een overeenkomst kunnen komen, want ook dat komt voor. Om de maximale doorlooptijd te kunnen halen heeft de sponsorcommissie voldoende mankracht nodig. Helaas voor vvLEO verblijft sponsorcommissielid en trekker Wout Schipper de komende maanden in het buitenland voor zijn werk. Vandaar de acute extra behoefte voor extra hulpkrachten. De werkkaders zijn inmiddels klip en klaar. Arend Ringnalda werkt graag wat nieuwe mensen in voor deze hele leuke kant van vvLEO. Liefst mensen met een commerciele of een administratieve aanleg. Vrijwilligers die ons  willen helpen moeten even contact opnemen met Arend via telefoonnummer 06 8164 0685 of vis sponsor@vvleo.nl. Zij krijgen per ommegaande een reactie.  Het zou fantastisch zijn als wij komende weken onze sponsorcommissieaktiviteiten kunnen opschalen. En dat  wij onze eesrte resultaten kunnen publiceren in de vvLEO media 

Hartelijk dank, Arend Ringnalda en Wout Schipper

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!