LEO 3.0 – Hoe staat het met LEO3.0?

1 juli 2020 11:00


Aan alle betrokkenen bij vvLEO

Vlak voor de Corona uitbraak in maart hebben we in een goede bijeenkomst bij LEO de belangrijkste adviezen bepaald. Daarnaast is er geïnventariseerd wie wil helpen met het uitwerken van het advies.

Hoe staat het met LEO3.0?

 

(bericht 01.07.2020)

 

Vlak voor de Corona uitbraak in maart hebben we in een goede bijeenkomst bij LEO de belangrijkste adviezen bepaald. Daarnaast is er geïnventariseerd wie  wil helpen met het uitwerken van het advies, zie onderstaande lijst. En toen kwam op eens de Corona-crisis. Het uitwerken van deze adviezen kon hierdoor helaas niet meteen worden opgepakt. Maar LEO 3.0 is wel erg belangrijk. Het zijn stappen die de leden belangrijk vinden voor de club.

 

Adviezen LEO3.0:

 1. Geld naar commissies: Lauren Hidding (hoofdbestuur/penningmeester).
 2. Schoolvoetbal: Tom Scheers, Thea Harmelink (toernooicommissie).
 3. Vrijwilligers: Arend Ringnalda, Gerard Nienhuis (hoofdbestuur).
 4. Zaterdag/zondag: Nico de With, Björn van Dalen (seniorencommissie).
 5. Warm welkom: Ronald Dekens, Arend Ringnalda, Marc Lameijer (jeugdcommissie).
 6. Meiden en vrouwenvoetbal: Cornelis Dussel, Larissa Visser, Suzanne de Boer, Martine Modderman (jeugd/seniorencommissie).

 

Hoe verder

We hopen dat we na de zomervakantie de boel weer op kunnen pakken. Alle adviezen zijn aan een commissie gekoppeld. De adviezen worden in overleg met de commissie verder uitgewerkt.

In de Algemene Leden Vergadering (oktober-november) worden de plannen gepresenteerd en nemen we zo nodig besluiten.

 

Wil je meedoen?

Wil je nog meedoen aan de uitwerking van een advies? We kunnen je hulp goed gebruiken. Stuur een mail naar hoofdbestuur@vvleo.nl

 

 

LEO 3.0 Fase 2


LEO3.0: waar gaan we mee aan de slag!

Bijlagen :
- LEO 3.0_adviezen
- Uitkomsten LEO 3.0. adviezenavond

Woensdag 11 maart hebben we met ruim 30 geïnteresseerden gesproken over de adviezen LEO3.0 en hoe we daar mee verder willen. Iedereen gaf met de mentimeter zijn/haar mening over de adviezen. Onderstaand een samenvatting van de resultaten.


Resultaat per advies:

 • Plan maken voor zaterdag/zondagvoetbal, dit is geen keuze voor een overstap maar een plan om ons voor te bereiden.

-        Mening aanwezigen: 30 voor en 2 tegen het maken van een advies.

 • Vrouwenvoetbal: door de geringe aanwezigheid is er geen advies geformuleerd. Wel is geconcludeerd dat vrouwenvoetbal belangrijk is voor LEO en dat het goed zou zijn dat hiervoor een sterkere vertegenwoordiging in de bestuurlijke commissies (JC,SC,TC) komt. • Leg meer financiële verantwoordelijkheid bij de commissies.

-        Mening aanwezigen: 18 zijn het er mee eens, 12 vinden dat dit per commissie moet worden beoordeeld. Het vergroot de betrokkenheid van de commissies. Risico is wel dat de grootste roepers het meeste geld krijgen.

 • Bereken de kosten van de basisvoorzieningen/producten van LEO leidt hiervan de contributie af.

-        Mening aanwezigen: vrijwel iedereen is het er mee eens om de kosten in beeld te brengen. Differentiatie in contributie zijn de meesten het niet mee eens. We vinden het belangrijk dat iedereen bij LEO gelijk is en het moet niet zo zijn dat geld bepaalt wie er in de selectie komt. Ook vindt een deel dat de jeugd minder moet betalen en dat vrijwilligers worden gecompenseerd.

 • Nieuwe leden (ouders) worden op een warme wijze ontvangen, bijv door een maandelijkse bijeenkomst.

-        Mening aanwezigen: iedereen is het er mee eens, het is wel de vraag of we dit maandelijks moeten doen. Zou ook halfjaarlijks kunnen. 

 • Zoek gericht vrijwilligers buiten de club (als ze echt niet bij LEO zijn).

-        Mening aanwezigen: vrijwel iedereen is het er mee eens, het is wel belangrijk dat we eerst binnen de club goed zoeken.

 • We onderzoeken of we het Asser schoolvoetbal kunnen organiseren.

-        Mening aanwezigen: iedereen is het hier mee eens, wel wordt geopperd om samenwerking te zoeken.

 • Ontwikkel LEO als brede (voetbal) ontmoetingsplek, het gaat om voetbal maar ook om andere activiteiten.

-        Mening aanwezigen: 12 zijn het er mee eens, 17 geven aan er precies tussen in te willen zitten. Dus niet alleen voetbal maar ook niet teveel andere activiteiten.

 


Prioriteit in de adviezen


We kunnen niet meteen aan de slag met alle 8 adviezen, daarom is er gevraagd naar een prioritering.

 
Hoe verder

We willen graag verder met het uitwerken van de adviezen. Op de bijeenkomst hebben zich 13 leden aangemeld om mee te willen werken met het uitwerken van de adviezen.

 

OPROEP AAN ALLE LEDEN EN OUDERS

We willen graag iedereen uitnodigen om mee te doen. Heb je interesse om mee te doen bij 1 of meerdere adviezen, stuur dan een mail naar hoofdbestuur@vvleo.nl


Bijlagen :

- LEO 3.0_adviezen

- Uitkomsten LEO 3.0. adviezenavond

                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

update 28.02.2020


Aan alle betrokkenen bij LEO

 

Het Hoofdbestuur wil graag iedereen betrekken bij de toekomst van LEO. Waar gaan we naar toe?


Kom daarom allemaal op 11 maart 20.00 uur naar de kantine van LEO.


We bespreken dan de adviezen voor de toekomst.

Waarom doen we dat? De maatschappij verandert:

 • Mensen willen steeds meer op zaterdag voetballen.
 • Er komen meer meidenteams.
 • Er komen steeds meer betaalde trainers. Moet dan de contributie omhoog?
 • Willen we als LEO naast voetbal nog andere dingen doen?


Vorig jaar hebben een groot aantal leden van LEO hier over gesproken. De wensen van de leden staan in dit plaatje. Dit is de basis voor LEO3.0.


 

 

Op basis van deze wensen zijn er 3 themagroepen gevormd:

1. Soort club. Wat gaan we doen met zaterdagvoetbal en vrouwenvoetbal?

2. Value for Money. Gaan we de contributie verhogen om meer kwaliteit te leveren?

3. Meer dan Voetbal. Wordt LEO meer dan alleen een voetbalclub? Een buurthuis, kinderopvang of nog iets anders?


Er is door de themagroepen de afgelopen maanden hard gewerkt aan deze 3 vragen.


De adviezen zijn (onder meer):

 1. Wij moeten ons voorbereiden op de overgang van zondag- naar zaterdagvoetbal. Hiervoor moet een plan gemaakt worden.
 2. Wij moeten veel meer financiële verantwoordelijkheid neerleggen bij de commissies.
 3. Wij moeten het vrijwilligerswerk meer aandacht geven en ook actief meer vrijwilligers werven.

 

Dit, en nog veel meer, willen wij graag op woensdag 11 maart met zoveel mogelijk leden bespreken. Je bent van harte welkom, vanaf 19.45 uur staat de koffie met appeltaart klaar!


Met vriendelijke groet,

Jullie voorzitter, Nico de With

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxupdate 25.02.2020

Uitnodiging LEO 3.0 –  3e ronde ‘Meer dan Voetbal’

 

 • Op woensdag 26 februari doen we de 3e en laatste ronde ‘Meer dan Voetbal’.
 • Van 20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur in de kantine van vvLEO.
 • Inloop vanaf 19.30 uur, zorg dat je er bij bent!Weerstaan we de druk van een schreeuwende minderheid?

 


Blijven wij de gezelligste vereniging van Assen? Dat is toch gewoon af en toe een potje voetballen met vrienden en vriendinnen of een drankje doen in de kantine? Meer is daar toch niet voor nodig? Of is gezellig verenigen in vvLEO verband steeds minder interessant en heeft het zijn langste tijd gehad?

 


Je bent van harte uitgenodigd om mee te praten over hoe jij met vvLEO verder zou willen. Met de resultaten van de gesprekken maken wij één of meerdere adviezen richting het bestuur.

 


Kom woensdag naar vvLEO om het bestuur van advies te dienen!

 


Hoe houden we de balans tussen wat ons verschilt en wat ons verbindt? Hoe houden we de balans tussen ons persoonlijke belang (of dat van mijn kind) en ons verenigingsbelang? Wat is het verenigingsbelang? Welke waarde heeft het verenigingsbelang voor mij en mijn omgeving? Wie of wat houdt het verenigingsbelang in stand? Wat als we simpelweg professionals aanstellen om ons verenigingsbelang te regelen en welk verschil maakt dat?

 


Bepaal mee waar wij met onze vereniging naar toe gaan. Anders kan het ons overkomen dat we een richting uit gaan die we eigenlijk niet hadden gewild.

 


In de 1e en 2e ronde van ‘Meer dan Voetbal’ hebben wij met leden aandachtspunten en ideeën opgehaald. Deze aandachtspunten gaan we  in deze 3e ronde ombuigen naar adviezen aan het bestuur.

 

 • Op woensdag 26 februari doen we de 3e en laatste ronde ‘Meer dan Voetbal’.
 • Van 20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur in de kantine van vvLEO.
 • Inloop vanaf 19.30 uur, zorg dat je er bij bent!

 


Tot woensdag! Team vvLEO 3.0
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 


Update 14.02.2020

De laatste sessie is op 26 februari, met als thema : meer dan voetbalUpdate 20.01.2020

Uitnodiging LEO 3.0 –  2e ronde ‘Meer dan Voetbal’


vvLEO is helemaal klaar met het opvoeden van andermans kinderen en hun ouders daarbij inbegrepen. Kinderen die extra aandacht nodig hebben zijn niet langer welkom. Het doel van vvLEO is divisievoetbal en voor spelers die dit niveau niet aankunnen heeft vvLEO geen plaats. vvLEO gaat de kantine commercieel uitbaten en horecaprijzen hanteren want werken met vrijwilligers is een kansloze missie. vvLEO kijkt vooral naar eigen leden en wat zich in de omgeving afspeelt is totaal onbelangrijk. Verenigen is niet meer van deze tijd en heeft zijn langste tijd gehad. vvLEO gaat commercieel.Is dit echt waar? Wie denk vvLEO wel dat ze is? Wie is vvLEO dan wel? Wil ik dit?


Bepaal mee waar wij met onze vereniging naar toe gaan. Als je dat niet doet, dan kan het zomaar een kant uit gaan die we eigenlijk niet hadden gewild.

In de 1e ronde ‘Meer dan Voetbal’ hebben wij met leden aandachtspunten opgehaald. Deze aandachtspunten gaan we  in de 2e ronde verder uitdiepen en ombuigen naar adviezen richting ons bestuur.

 • Op woensdag 22 januari doen we de 2e ronde ‘Meer dan Voetbal’.
 • Van 20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur in de kantine van vvLEO.
 • Inloop vanaf 19.30 uur, zorg dat je er bij bent!

Tot woensdag! Team vvLEO 3.0
Update 19.01.2020

aankomende thema-avonden
- 22 januari     meer dan voetbal
- 29 januari     value for money
- 05 februari   soort club
- 12 februari   value for money
- 26 februari   meer dan voetbal


Update 10.01.2020

Aanstaande woensdag 15 januari 2020 was er een bijeenkomst gepland voor de 2e groep van leo 3.0. Deze gaat niet door en wordt verzet naar woensdag 29 januari 2020Update 06.01.2020


LEO 3.0

Vorig jaar zijn we gestart met LEO 3.0. Drie avonden is er gesproken over de toekomst van vvLEO.

Dit jaar gaan we verder. Aanstaande woensdag komen onderstaande thema’s (weer) aan bod;


* Hoe gaat vvLEO om met zaterdag- en zondag voetbal?

* Hoe gaat vvLEO om met vrouwen- en meidenvoetbal?

 

Wil je meepraten en meedenken?

Aanstaande woensdag 8 januari 2020 ben je welkom in de kantine van vvLEO. We beginnen om 20.00 uur.

 

Namens hoofdbestuur vvLEObericht 12.11.2019Een flink aantal leden heeft zich aangemeld om mee te doen met één of meerdere LEO 3.0 themagroepen. Dank daarvoor! Maar ook zonder opgave ben je van harte welkom op de avond(en) van jouw keuze. We vinden het belangrijk dat je er bij bent dus noteer alvast de data in je agenda. We starten steeds om 20.00 uur in de kantine van vvLEO en stoppen uiterlijk om 22.00 uur.

Voor drie belangrijke thema’s gaan we vaststellen in welke richting vvLEO zich gaat ontwikkelen en hoe wij dat voor elkaar gaan boksen. De thema’s werden in de vorige fase van LEO 3.0 opgehaald in de ledenbijeenkomsten.

Voor elk van de thema’s zijn drie ‘ronden’ ingepland. Door de rondes heen gaan we ideeën en meningen vertalen naar een gemeenschappelijke denkrichting om in de laatste ronde tot conclusies te komen. Op 11 maart 2020 brengen wij dan in een gemeenschappelijke ronde alle  conclusies bij elkaar en maken wij een actieplan. In onderstaande tabel vind je alle data van de themavonden.


Overzicht thema avondenDe thema’s:

1. Soort club. Sinds 1932 is vvLEO een zondagvereniging. In de laatste jaren zijn er duidelijke ontwikkelingen in de voetballerij. Zaterdagvoetbal en vrouwenvoetbal is duidelijk in opkomst. Hoe kunnen wij als vvLEO hier het beste mee om gaan? Wat betekent dit voor vvLEO?

2. Value for Money. vvLEO is jarenlang de club met de laagste contributie binnen gemeente Assen. Dat maakt mogelijk dat iedereen lid kan worden. Er wordt dan ook zoveel mogelijk met vrijwilligers gewerkt. De laatste jaren is er toenemende vraag om meer kwaliteit (m.n. voor technische aspecten) waarvoor betaald kan worden. Daarnaast is het vinden van vrijwilligers steeds moeilijker. Hoe kunnen we hier als LEO het beste mee om gaan? Wat betekent dit voor LEO?

3. Meer dan Voetbal. De laatste jaren wordt LEO steeds vaker aangesproken op haar maatschappelijke rol. In het verleden heeft LEO laten zien hier een belangrijke rol in te kunnen spelen. Zowel onbewust als ‘buurthuis van Loon’ maar ook bewust rondom positief coachen, maatschappelijke coaching, veilig sportklimaat, scheidsrechter beleid, etc. Hoe kunnen we als LEO hier het beste mee om gaan? Wat betekent dit voor LEO.

We begroeten jullie graag op één of liefst nog meer van de avonden. Onder het motto ‘met elkaar vóór elkaar’ gaan we er gezellige, leerzame en nuttige sessies van maken.

Werkgroep LEO 3.0

Bron: 12-11-2019
Delen

Lees meer over:
#LEO3.0 #beleid #organisatie #tc #thema #visie

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!