“DE TRAININGSSTAGE” Meetrainen op een hoger niveau

27 januari 2017 20:30


Zoals het vvLEO profiel aangeeft, willen we alle spelers in staat stellen zich maximaal te ontwikkelen en op eigen niveau te kunnen spelen. Dat betekent dat voor talentvolle en ambitieuze spelers gedurende het seizoen er een moment kan komen, dat ze toe zijn aan een volgende ontwikkelingsstap. Middels een trainingsstage bij een hoger team kunnen we vorm geven aan een extra uitdaging om de stap te maken.

“DE TRAININGSSTAGE”

Meetrainen op een hoger niveau

Inleiding

Zoals het vvLEO profiel aangeeft, willen we alle spelers in staat stellen zich maximaal te ontwikkelen en op eigen niveau te kunnen spelen. Dat betekent dat voor talentvolle en ambitieuze spelers gedurende het seizoen er een moment kan komen, dat ze toe zijn aan een volgende ontwikkelingsstap. Middels een trainingsstage bij een hoger team kunnen we vorm geven aan een extra uitdaging om de stap te maken.

Het meetrainen met een hoger team kan dan bijdragen aan de individuele ontwikkeling van deze speler. Daarbij kan deze ontwikkeling ook weer ten goede komen aan het team waar hij/zij normaliter speelt. Immers, door deze verdere ontwikkeling gaat de kwaliteit van de speler omhoog, dit resulteert daardoor weer in meer weerstand aan de spelers van zijn eigen team en in een mogelijke meerwaarde in het eigen team tijdens wedstrijden hiervan.

Een belangrijke voorwaarde voor het succes hiervan is de bereidheid van de betrokken trainers
hieraan mee te werken. De trainers dienen hierbij het belang van de ontwikkeling van de individuele speler voorop te stellen.

Wat houdt het in?
De jeugdteams van vvLEO trainen allen 2 keer per week. De “stage training” is in beginsel en
bijvoorkeur hierop een aanvulling, waardoor dus de betreffende speler drie keer in de week traint. Mocht dit niet passen, dan kan de “stage training” ook ingevuld worden als vervanging van één training van het eigen team.

Voor wie is het
Het is voor spelers die toe zijn aan een nieuwe uitdaging door middel van een training met meer weerstand. Door mee te trainen in een hoger team kan de individuele ontwikkeling van deze speler een nieuwe impuls krijgen. Er kan dan tevens een indruk verkregen worden over de ontwikkeling van de speler, als informatie ten behoeve van de indeling van deze speler voor het volgende seizoen.
Het is voor alle spelers in de JO-09 (F) t/m JO-19 (A).

De uitnodiging voor een trainingsstage is op initiatief van de trainer van het hogere team, maar de trainers van het lagere team kunnen natuurlijk een signaal afgeven (tippen).

Trainingsstage: horizontaal en verticaal
We herkennen twee vormen in deze opzet. In het geval van “horizontaal” spreken we over een speler, die op trainingsstage gaat binnen dezelfde categorie; bijv. van JO17-2 naar JO17-1, maar ook van JO15-4 naar JO15-2.

In het geval van “verticaal” spreken we over een speler, die op trainingsstage gaat in een team van een hogere categorie en is met name bedoeld voor selectiespelers. Voorbeeld: van JO17-1 naar JO19-1, maar ook van JO19-1 naar LEO 1. In dit geval zullen het normaliter vaak de 2e jaars in het team zijn, die hiervoor in aanmerking komen. Maar in voorkomende gevallen zou het ook best mogelijk kunnen zijn, dat een 1e jaars speler hiervoor wordt uitgenodigd.

Van af welk moment in het seizoen is dit mogelijk?
In beginsel vanaf de start van de winterstop dienen alle trainers actief mee te werken aan deze
trainingstages. In overleg kan het ook al eerder.

Hoe wordt een speler geselecteerd voor een trainingsstage?
De trainer van het hogere team bekijkt meerdere wedstrijden en/of trainingen van het lagere team. Op basis hiervan stelt de trainer een lijst op van spelers, die in zijn optiek in aanmerking zouden kunnen komen voor een trainingsstage. Hij gaat vervolgens in overleg met de trainer van het lagere team, maakt zijn keuzelijstje inzichtelijk en licht zijn keuze toe.

Hoeveel spelers vanuit een team kunnen op trainingsstage?
Er kunnen natuurlijk meerdere spelers in aanmerking komen voor een trainingstage, echter per
periode kunnen er maar twee spelers gelijktijdig “stage trainen”.

Hoe lang duurt een trainingsstage?
De duur van elke trainingsstage wordt van te voren afgesproken. Hierbij valt te denken aan 2 weken – 4 weken. Daarna kan er sprake zijn van een verlenging, of er wordt gekozen voor (een) andere in aanmerking komende speler(s).

Kan een trainer bezwaar hebben tegen de trainingstage van een speler?
Alhoewel het de bedoeling is dat de eigen trainer van de speler actief meewerkt aan de
trainingsstage, kan de hij moverende redenen hebben, waarom de speler (op dat moment) niet in aanmerking zou moeten komen voor zo’n stage, bijvoorbeeld in geval de speler deze stage niet verdient. Hierbij valt te denken aan slechte inzet bij het eigen team of in geval van sociale aspecten (slecht gedrag etc.)

Is de speler verplicht in te gaan op de uitnodiging?
Als een speler wordt uitgenodigd voor een trainingsstage is de speler niet verplicht hier gevolg aan te geven. De speler dient wel aan te geven, waarom hij (nu) geen gebruik wil maken van de uitnodiging. Immers, op een later moment zou zo’n trainingsstage wel kunnen passen.

Wat als de afgesproken duur van de trainingsstage is afgelopen?
In de laatste week van de stage wordt er geëvalueerd. Hierbij valt te denken aan de volgende
aspecten:
-  hoe verloopt de ontwikkeling van de speler;
-  wat zijn de ervaringen van de speler (positief/negatief);
-  wat zijn de ervaringen van de eigen trainer m.b.t. de prestaties/inzet/sociaal van de speler in het eigen team.

In hoeverre is de Technische Commissie hierbij betrokken?
Het gehele proces vindt plaats tussen de trainer van het hogere team en de trainer van het lagere team. De Technische Commissie ontvangt graag per e-mail (technischecommissie@vvleo.nl) van de stageverlenende trainer welke speler(s) bij hem op “trainingsstage” komen en voor welke duur.

Verder kunnen de trainers de hulp inroepen van de Technische Commissie, ingeval er onduidelijkheden zijn of in geval ze er onderling niet uitkomen.

Technische Commissie vvLEO
technischecommissie@vvleo.nlDelen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!