Voordracht nieuwe penningmeester

13 juni 2021 23:15

vv LEO (Loon) - HB Hoofdbestuur

Onze penningmeester Thorsten van Dalen geeft al lange tijd aan, dat hij ná zijn termijn niet langer beschikbaar is. Sinds mei 2020 zoeken wij via alle mogelijke kanalen en persoonlijke contacten naar een opvolger. We zijn zeer verheugd dat Allia Doorten zich kandidaat heeft gesteld.

Voordracht nieuwe penningmeester

 

Onze penningmeester Thorsten van Dalen geeft al lange tijd aan, dat hij ná zijn termijn niet langer beschikbaar is. Sinds mei 2020 zoeken wij via alle mogelijke kanalen en persoonlijke contacten naar een opvolger. We zijn zeer verheugd dat Allia Doorten zich kandidaat heeft gesteld.

 

Allia heeft gesprekken gehad met de voorzitter en de penningmeester en een paar bestuursvergaderingen bijgewoond. Het voelt van beide kanten goed, er is een goede match. Allia is geen onbekende in de vereniging. Ze was ondermeer actief in de kantinecommissie en in de sponsorcommissie.

 

Voorstel bestuur

Het bestuur stelt voor om Allia Doorten per 1 juli 2021 aan te stellen als penningmeester. Dat is de startdatum van het komende seizoen en boekjaar. Over het nog lopende boekjaar wordt voor de huidige pennningmeester ; mits een positieve kascontrole, een decharge verlening verwacht per eerstvolgende ALV.

 

Tegenkandidaten

Tot 25 juni 2021 stelt het bestuur leden in de gelegenheid zich als tegenkandidaat te melden of iemand anders voor te stellen. Bij het uitblijven van tegenkandidaten neemt het bestuur aan dat de leden akkoord zijn met de aanstelling van Allia. Dit wordt dan op de eerstvolgende ALV formeel bekrachtigd, waarmee Allia dan tevens lid wordt gemaakt van het dagelijks bestuur.

 

Met tegenkandidaten heeft het bestuur een gesprek. Bij geschiktheid volgt in de ALV een stemming waarmee de leden de nieuwe penningmeester kunnen kiezen.

Op deze wijze meent het bestuur recht te doen aan de aanstellingsprocedure met de maximale borging voor de continuïteit van het financieel beheer van de vereniging.

 

Hoofdbestuur vv LEO (Loon)

hoofdbestuur@vvleo.nl

 

Bron: vv LEO (Loon) - HB Hoofdbestuur
Delen

Lees meer over:
#beleid #bestuur #bestuurstafel #nieuws #vacature

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!