Van de bestuurstafel (seizoen 2020-2021)

11 juli 2021 10:30

vv LEO (Loon) - HB Hoofdbestuur

Het bestuur van LEO wil haar leden graag op de hoogte houden van de lopende zaken binnen de vereniging.
Vandaar de publicatie van de rubriek "van de bestuurstafel".

vv_LEO_Loon_-_Van_de_bestuurstafel.jpg

 

 

 

Gepubliceerd 11.07.2021

 

Vergadering hoofdbestuur maandag 7 juli 2021

 

 • Sleutelbeheer: we willen jaarlijks de sleutels van het hoofdgebouw en het hek opnieuw verdelen onder de trainers. We hebben een lijst opgesteld van trainers die volgend seizoen een sleutel nodig hebben om te openen of te sluiten. De overige trainers die nu een sleutel hebben dienen deze in te leveren bij Geert Bouma. Geert zal hierover contact opnemen.
 •  
 • Er is een vrijwilligerscommissie in oprichting. Allia Doorten en Karen Buunk trekken deze kar en stellen een plan van aanpak op. Heb je interesse om deze commissie te helpen, neem dan contact op met vrijwilligers@vvleo.nl
 •  
 • Zoals in de ALV besloten zijn we vanaf de start van seizoen 2021/2022 een rookvrije vereniging. Er zullen bordjes op worden gehangen en de rookruimte zal verdwijnen.
 •  
 • We sluiten aan bij overige voetbalverenigingen in Assen en hebben besloten dat we elke 2 jaar de VOG’s opnieuw willen aanvragen. Carla Christ zal hierin het voortouw nemen.
 •  
 • WBTR: de afgelopen maanden heeft het hoofdbestuur zich bezig gehouden met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, die met ingang van 1 juli 2021 van kracht is. We hebben hierbij gebruik gemaakt van het WBTR-stappenplan van wbtr.nl.
 •  
 • Statiegeld plastic flesjes: op 1 juli 2021 is statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd. Voor ieder flesje met een inhoud van minder dan een liter wordt 15 cent statiegeld gerekend. vvLEO is weliswaar niet verplicht om lege flesjes in te nemen, maar we zijn wel voornemens ons te registreren als vrijwillig innamepunt. Niet-commerciële sportverenigingen mogen het statiegeld namelijk houden en aan de club besteden of aan een goed doel schenken. De kantine commissie gaat bekijken hoe ze hier op een goede manier invulling aan kunnen geven, dit door middel van het plaatsen van een donatiebak. Later meer informatie hierover.

 

Hoofdbestuur vv LEO (Loon)

hoofdbestuur@vvleo.nl

 

 

 

Gepubliceerd 07.02.2021

 

DRINGENDE OPROEP – Help jij vvLEO jeugdvoetbal uit de brand?

 

Beste,

Het is misschien niet bij iedereen onder de aandacht, maar vvLEO kampt met een chronisch tekort aan vrijwilligers. Een klein groepje verzet heel veel werk en vervult vaak meerdere functies.

We willen juist graag een vereniging zijn waarin we het met zijn allen samen doen.

 

Jeugdwedstrijdsecretaris

Op dit moment hebben we met de grootste spoed een jeugdwedstrijdsecretaris nodig. Dit is iemand die de velden en kleedkamers verdeeld voor de thuiswedstrijden. Daarbij komt ook enige afstemming met de KNVB en de teams om de hoek kijken. Deze functie is ook heel goed in een duo-functie te doen. Er wordt uiteraard gezorgd voor een goede overdracht.

Zonder jeugdwedstrijdsecretaris mogen we niet meedoen aan KNVB-competities.

 

Technische Commissie

Bij de Technische Commissie zijn de functies secretaris en coördinator onderbouw vacant. De secretaris hoeft niet alle voetbaltechnische kennis te hebben, het gaat met name om administratieve werkzaamheden.

Op dit moment telt de TC 4 leden, daarnaast nemen Dirick Jan en Wybren ook deel aan de TC vergaderingen.

 

We vragen mensen zelf op te staan of suggesties aan te geven van mogelijke kandidaten. Immers, het persoonlijke contact in deze werkt het beste. We gaan graag een gesprek aan om uit te leggen wat de functies inhouden en te af te stemmen wat het beste past.

Heb je interesse, suggesties of vragen, mail dan naar hoofdbestuur@vvleo.nl

 

Met sportieve groet,

Hoofdbestuur vvLEO

 

 

Gepubliceerd 24.01.2021

 

Samenwerking verlengd

 

871.jpg

 

Eind december/begin januari hebben evaluaties plaatsgevonden en afgelopen dinsdag 19 januari hebben namens het bestuur Luuk Uineken, Alfons Brink en ondergetekende gesprekken gevoerd. Het resultaat van deze gesprekken is dat we de samenwerking verlengd hebben met:

 

 • Dirick Jan van Strien (trainer LEO 1)

 

Zowel de selectie als het bestuur zijn content met de positieve wijze waarop Dirick Jan aan het werk is gegaan met de selectiegroep. Helaas werd de competitie als gevolg van maatregelen tegen het coronavirus in oktober stilgelegd en waren daarna de mogelijkheden om te trainen wisselend. We hopen natuurlijk dat we nog dit seizoen weer aan het trainen en voetballen komen.

 

TeamOpleidingen_TO.JPG

 

 • Team Opleidingen

 

Dirick Jan van Strien (HO) en Wybren Valkema (AO) vormen dit seizoen samen het Team Opleidingen. Het is een samenwerking waar veel positieve energie in zit. Ook onder de huidige corona omstandigheden wordt er veel werk verzet in het begeleiden en opleiden van de jeugdtrainers en wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan een vernieuwd opleidingsplan. Zo geven zij samen invulling aan de opdracht die de Technische Commissie hen heeft gegeven.

 

Al met al reden genoeg om dit tandem ook volgend seizoen aan het werk te hebben binnen onze vereniging. En beide mannen willen zelf ook graag verder met de opdracht waaraan ze dit seizoen begonnen zijn en waarmee de ingeslagen weg - het versterken van het technisch kader - wordt voortgezet.

 

Na het gesprek hebben we de verlenging met een boks bekrachtigd.

 

Namens het hoofdbestuur
Nico de With
Voorzitter

Bron: vv LEO (Loon) - HB Hoofdbestuur
Delen

Lees meer over:
#bestuur #bestuurstafel #contract #vacature

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!