Oog voor opleiden

12 november 2021 14:45

Dirick Jan van Strien

vaste rubriek van : Team Opleidingen (TO)
Oog voor opleiden

 

vv_LEO_Loon_-_Oog_voor_opleiden_.JPG

 

Seizoen 2021 - 2022

Team Opleidingen (TO)

Dirick Jan van Strien als Hoofd Opleidingen (HO)

Wybren Valkema als Assistent Opleidingen (AO)

 

vaste rubriek


bericht 12.11.2021

Oog voor Opleiden - november

De afgelopen week hebben we ons weer moeten aanpassen aan een aantal zaken omtrent Corona. Gelukkig wordt er nog gevoetbald en probeert de club dit zo goed mogelijk op te pakken. Het is mooi om te zien dat de club ondanks de nieuwe maatregelen nog steeds zo leeft en dat er veel toeschouwers zijn de bij de wedstrijden om de spelers te steunen.

In de afgelopen maand zijn we bezig geweest met het ontwikkelen van een document voor een coach die hij kan gebruiken bij een wedstrijd zodat dit houvast biedt tijdens de coaching op de wedstrijddagen. We willen er o.a. naar toe dat iedereen binnen vvLEO dezelfde termen/coachopmerkingen gaat gebruiken om meer structuur te bieden binnen de vereniging.

Thema bijeenkomsten
Daarnaast hebben we in oktober 2 themabijeenkomsten gehouden voor alle trainers/coaches en leiders om het met elkaar te hebben over de speelwijze van vvLEO. Het was erg mooi om te zien dat er een goede opkomst was en dat we met elkaar hebben kunnen sparren over welke speelwijze nou bij vvLEO past. We hebben in deze bijeenkomsten eerst een stukje theorie gedaan waarin trainers zelf hun formatie en manier van spelen mochten opschrijven. Deze punten hebben we naast elkaar gelegd en uiteindelijk hebben we samen met de spelprincipes een verdere invulling van de speelwijze gemaakt, zoveel mogelijk gericht op de praktijk. Verder hebben we een stukje op het veld gedaan zodat we met de trainers het gedeelte van de theorie ook konden laten zien in de praktijk, om tot nog concretere voorbeelden te komen voor de trainers. Wij als Team Opleidingen kijken erg positief terug op de bijeenkomsten en we hebben zeker weer stappen gezet MET ZIJN ALLEN!

De volgende bijeenkomst staat op vrijdag 19 november gepland voor alle trainers en hier gaan we het hebben over de oefenstof die je kunt toepassen in een training. We hopen hier dan ook veel trainers te zien zodat we als volledige jeugdopleiding SAMEN de ontwikkeling van zowel spelers als trainers verder vorm kunnen geven.

Verder hebben we bijna met alle trainers het contract besproken en hierin hebben we ook de jaarplanning en het trainersboekje besproken. Zo zetten we steeds kleine stapjes, maar we zijn er nog niet. We gaan weer volle bak aan de slag om nog meer structuur te bieden binnen de vereniging.

Tot snel langs de velden!
Sportieve groet, Dirick Jan en Wybren


                                                xxxxxxxxxxxxxxxxxxbericht 04.10.2021

Oog voor opleiden

Het is fantastisch om weer langs de velden te lopen. De club ademt weer voetbal, ouders zijn weer aanwezig bij zowel trainingen als wedstrijden en het is heerlijk om echte tegenstanders te hebben, van andere verenigingen in officiële wedstrijden!

Ontwikkelen
Over het algemeen kijken we vrij tevreden terug op deze eerste periode. Er zitten een aantal teams tussen die het vrij zwaar hebben qua indeling, maar de meesten spelen wekelijks leuke wedstrijden waarbij soms gewonnen en soms verloren wordt. Natuurlijk is het leuk om te winnen, maar we willen graag blijven benadrukken dat het naast plezier, vooral om het ontwikkelen gaat! Hiervoor moeten spelers uitgedaagd worden en dat gebeurt in gelijkwaardige wedstrijden.

Vanaf 4 oktober gaan we van start met de thema bijeenkomsten. Het verzoek is aan alle trainers en coaches om te kijken naar het reeds in de groepsapp gedeelde overzicht, en de betreffende data vrij te houden zodat je aanwezig kunt zijn. Wanneer dit het geval is, kunnen we er namelijk zorg voor dragen dat het beleid dat ontwikkelt is getoetst wordt in de praktijk en we hierover van gedachten kunnen wisselen met zijn allen. We willen er dus naar toe dat het een beleidsplan is die breed gedragen wordt, met input vanuit het kader. Jullie werken immers elke training/ wedstrijd met de spelers en lopen tegen zaken aan of hebben hier een mening over. Samen een ontwikkelingswijze creëren die herkenbaar is, dat is ons streven!

Van theorie naar praktijk
Tot slot een klein stukje uitleg over het proces van beleid in theorie naar praktijk;
Er zijn vijf voetbaltechnische kernwaarden die we graag terug zien komen op het veld, dus zowel bij de trainingen als de wedstrijden.
Dit zijn: 1. (spel)Principes 2. Intensief 3. Competitief 4. Tweebenigheid 5. Ontwikkelen
Voor de trainers hebben we nu een aantal documenten ontwikkelt om deze kernwaarden te gaan gebruiken. Deze zijn/worden besproken met de trainers om uitleg over te geven. De documenten zijn o.a. een overzicht van de principes per bouwgroep, een trainingsjaarplanning per bouwgroep, een trainingsvoorbereidingsformulier, profielblad van een LEO-trainer en een Trainer Ontwikkel Plan (TOP).

Hiermee proberen wij om de trainers meer houvast te geven in het ontwikkelen van zowel de spelers alsook hun eigen ontwikkeling, waarbij wederom de input van het kader enorm waardevol is. Alleen SAMEN kunnen we mooie stappen zetten!


Tot snel op of langs de velden!

Team Opleidingen (Wybren en Dirick Jan)


Themabijeenkomsten : 04, 11,13 oktober

xxxxxxxxxxxxxxxxxx


bericht 07.09.2021
Oog voor opleiden

We mogen weer! Iedereen is ondertussen alweer een paar weken aan het trainen en afgelopen weekend zijn de eerste officiële wedstrijden, beker en/of competitie alweer gespeeld.

Dat zo’n vakantie voorbij vliegt, merkten we met name in organisatorisch opzicht. Met een kleine strubbeling hier en daar, is als het goed is iedereen ondertussen voorzien van materialen. Het streven is om voor elk team twee kleuren hesjes (aantal spelers gedeeld door 2 +1; 14 spelers=8 geel en 8 oranje) en voldoende ballen (aantal spelers plus 1; 14 spelers =15 ballen) te hebben. Mocht dit nog niet het geval zijn, neem dan even contact op met Alfred, hij is van materiaalbeheer.
Mocht je zijn gegevens niet hebben, dan kun je ook altijd even aan je JC-coordinator vragen.

Verder is het goed om te weten dat we dit jaar qua trainersvacatures een betere bezetting hebben dan afgelopen seizoen. Momenteel zoeken we alleen nog een hoofdtrainer voor de JO9 (voor het gelijk aanbod project), en een trainer voor de 17-2 (1x per week, Koen doet de andere dag) en iemand voor de 19-2. Momenteel neemt Reinoud de honneurs waar, maar hij krijgt graag versterking.

Een van de redenen dat we dit jaar een volledigere bezetting hebben, is het inzetten van juniorentrainers. Dit zijn spelers/speelsters die bij ons in de jeugdteams spelen (veelal vanaf O15) en hun steentje bijdragen bij de jongere teams, onder begeleiding van een meer ervaren trainer en Team Opleidingen. Dit is echt een ontwikkeling waar we heel blij mee zijn!

Tot slot zijn er veel nieuwe plannen ontwikkeld afgelopen seizoen; de pilot gelijk aanbod, spelprincipes, een jaarplanning, profielbladen en een nieuw trainingsvoorbereiding formulier. De uitdaging is om al deze komend seizoen actief te gaan gebruiken. Een eerste stap hiervoor zullen de individuele gesprekken met de trainers zijn, die de komende periode gepland gaan worden. Daarnaast zullen er weer thema bijeenkomsten gepland gaan worden, waarin dit soort praktische zaken aan bod gaan komen.

Al met al dus genoeg dingen om naar uit te kijken, mee te experimenteren en elkaar te ontwikkelen!
Mocht je vragen/opmerkingen hebben dan horen wij die natuurlijk graag.


Tot op de velden!
Team Opleidingen (Wybren en Dirick Jan)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Seizoen 2020 - 2021

Team Opleidingen (TO)

Dirick Jan van Strien als Hoofd Opleidingen (HO)

Wybren Valkema als Assistent Opleidingen (AO)

 

vaste rubriek

Oog voor opleiden - 08.03.2021

 

Oog voor opleiden – maart

We zijn alweer een tijdje uit onze winterslaap ontwaakt en hebben de schaatsen weer ingeruild voor de voetbalschoenen. Dat het weer iets bijzonder is en blijft mag een understatement genoemd worden. De ene week op  de schaats, de volgende in korte broek op het veld. Heerlijk!

 

Er zijn weer (online) thema bijeenkomsten geweest voor het kader, waarin de onderwerpen trainen en wedstrijden centraal hebben gestaan. Hoewel online niet de meest ideale manier van communiceren is, was de opkomst over het algemeen vrij goed en zijn er toch zeker weer leuke en interessante zaken besproken. In eerste instantie waren er ook thema bijeenkomsten voor de maand maart gepland, maar deze schuiven we door naar april. Data zullen nog nader benoemd worden en hopelijk kunnen we hier een praktische invulling aan geven!

 

De onderlinge wedstrijden met individuele winnaars zijn ondertussen afgerond en waar iedereen hard heeft gestreden voor zowel de dag- als totaalprijzen, zijn er per categorie uiteindelijk de volgende winnaars naar voren gekomen:

JO7-8: Sarah van Duinen
JO 9-10: Pascal Christ
JO11-12: Jesse Kuizinga
MO13: Mandy Rozenga
JO13 en JO15-2: Sam Smulders
MO15: Claire Graffner
JO15-1 en JO17: Sem Teuben

Gefeliciteerd allemaal, erg goed gedaan!

De komende drie weken zullen er twee vrij zijn voor coaches om zelf invulling te geven aan onderlinge wedstrijden. Op 20 maart is er weer een activiteit georganiseerd door Team Opleidingen.

Kijkend naar de toekomst is er op de achtergrond al begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen, hierover zal spoedig meer informatie volgen.

Tot slot hopen we binnenkort ook weer “echte” wedstrijden te mogen spelen. De KNVB is bezig met het organiseren van de regio cup, waarbij kleine, lokale competities zullen worden opgezet. Momenteel wordt er bij alle teams geïnventariseerd of er behoefte is om hieraan deel te nemen en ook hierover zullen we jullie op de hoogte houden.

We wensen eenieder veel plezier op of langs de velden de komende tijd en mocht je vragen of ideeën hebben dan horen we die graag!

Met sportieve groet,
Team Opleidingen; Wybren en Dirick Jan

 

 

Oog voor opleiden - 11.02.2021

De afgelopen weken hebben we ons wederom moeten aanpassen aan een aantal zaken. Nog steeds wordt er geen competitie gevoetbald en dit zal ook niet voor april gaan gebeuren. Daarom zijn we weer begonnen met de onderlinge wedstrijden, waarbij we na elke wedstrijd wisselen van teams, zodat iedereen individuele scores krijgt. Tot nu toe was de opkomst van spelers vrij hoog, zeker gezien de winterse omstandigheden, onze complimenten daar voor!

Een andere aanpassing heeft te maken met de avondklok, waardoor we hebben moeten schuiven met een aantal trainingen. Gelukkig hebben we er samen voor kunnen zorgen dat alle teams twee keer per week kunnen blijven trainen, wat een mooie oplossing is geweest. Dank voor de flexibiliteit en het meedenken!

Verder vinden momenteel tussenevaluaties plaats, waarbij trainers en leiders kunnen aangeven hoe de vlag er momenteel bijhangt in elk team. Dit gaat dus over de afgelopen maanden en wordt er gekeken wat voor wensen er zoal zijn of wat extra aandacht nodig heeft. Dit is als zeer nuttig en prettig ervaren, omdat we op deze manier de groepen weer bij elkaar krijgen en de neuzen dezelfde kant op kunnen krijgen en/of houden.

Ook is op de achtergrond de procedure gestart voor de indelingen voor het nieuwe seizoen. Hiervoor volgen we het tijdspad dat het afgelopen jaar ook is gebruikt, zodat we alles tijdig geregeld hebben. Wel zullen er een aantal zaken aangepast gaan worden, om op deze manier (hopelijk) een aantal zaken nog transparanter en eerlijker te kunnen maken. We zullen jullie hier dan ook zeker over op de hoogte houden wanneer er iets speelt.

Tot slot zijn er ook weer thema bijeenkomsten ingepland voor het kader (de trainers en leiders), waarbij de onderwerpen een “LEO-training” en een “LEO-wedstrijd” centraal staan. Hiermee willen we bereiken dat er meer eenheid en structuur in de opleiding en begeleiding van spelers komt, wat tot resultaat moet hebben dat er effectiever getraind en gecoacht kan worden en zowel spelers als kader zich beter, sneller en meer kunnen ontwikkelen!

Tot slot is het natuurlijk lastig om het contact met, met name, de ouders te onderhouden in deze tijden. Graag willen wij nogmaals benadrukken dat zowel wij als Team Opleidingen, maar ook de Jeugdcommissie EN de Technische commissie altijd open staan voor vragen en/of input vanaf jullie kant. We hopen dan ook dat het LEO gevoel bij iedereen blijft branden!

 

Hopelijk tot snel op of rondom de velden,
Team opleidingen; Wybren en Dirick Jan

 

Oog voor opleiden - 02.01.2021

 

Allereerst de beste wensen voor 2021!
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en nu weer vol goede moed het tweede gedeelte van het seizoen ‘20-’21 in gaat.

 

Wanneer je het over opleiden hebt, dan heb je het over leren, ontwikkelen, proberen, fouten maken, opnieuw proberen, evalueren en communiceren. Hier willen wij met zijn allen gerichte stappen in zetten. In het najaar hebben we daarom drie thema bijeenkomsten gehouden, waarin het nieuwe voetbaltechnische beleid besproken is. Het was enorm fijn om te zien dat er vele trainers en leiders open stonden om hierover in gesprek te gaan, hun meningen en ervaringen te delen en de neuzen dezelfde kant op zetten.

Als trainer of leider heb je misschien wel eens het gevoel gehad dat je er alleen voor stond. Dat is niet zo, wij als Team Opleidingen staan altijd voor je klaar, maar op deze avonden bleek dat we elkaar ook veel meer kunnen en vooral ook WILLEN helpen! Zo is eronder andere gesproken over inspirerende websites, maar bijvoorbeeld ook over het onderling uitwisselen van trainers. Op deze manier kun je ervaren hoe het er bij andere teams aan toe gaat en spelers krijgen een keer een ander gezicht voor de groep, wat voor frisse en vernieuwende situaties kan zorgen! Echt geweldig en heel inspirerend om te merken! Hier worden wij als TO enorm blij van!
Komend voorjaar zullen we hier dan ook een vervolg aan gaan geven, met nieuwe thema bijeenkomsten en praktische documenten.

 

Tot slot  de oproep aan jullie om je op te geven voor de ALV op 15 januari. Deze zal wegens corona digitaal plaatsvinden, maar dat neemt niet weg dat belangstellenden niet welkom zijn. Sterker nog, een gezonde, goede vereniging kenmerkt zich juist door betrokken leden. We hopen velen van jullie dan ook te zien tijdens deze online meeting.

Laten we er met zijn alleen een geweldig 2021 van maken!
Tot snel op of rondom de velden,
Team Opleidingen; Wybren en Dirick Jan

 

 

Oog voor opleiden03.11.2020

Het seizoen is ondertussen alweer een aardig eind onderweg en we hopen dan ook dat iedereen een goede herfstvakantie heeft gehad. Daarnaast is het natuurlijk algemeen bekend dat het roerige tijden zijn, waarin het Corona-virus ons in een aantal lastige bochten laat wringen. Echter, dit zien we niet als een probleem, maar als een uitdaging en daarnaast misschien zelfs wel als mogelijkheid om een aantal zaken te evalueren.

 

De roerige tijden binnen de vereniging spelen zich af op meerdere niveaus, en om te beginnen wil ik graag eentje van organisatorische aard benoemen. Na 1.5 jaar heeft Nordin namelijk besloten om een stapje terug te doen als Hoofd Opleidingen (dank voor je inzet!) en hiervoor in de plaats is er een Team Opleidingen (TO) gekomen, te weten Wybren Valkema als Assistent Opleidingen (AO) en Dirick Jan van Strien als Hoofd Opleidingen (HO). Wij zullen veel samenwerken met zowel TC, JC en het kader (trainers en leiders) en een grote bijdrage leveren aan de voetbaltechnische ontwikkelingen en structuren binnen de club.

 

Bij een nieuw seizoen komen vaak veel zaken ter sprake waar mensen tegenaan lopen. Dingen ontbreken, kloppen niet of zijn gewoonweg niet geregeld. Althans dat laatste wordt al snel gedacht. Het is echter goed om te weten dat er op de achtergrond door een aantal mensen keihard gewerkt is en nog steeds wordt om alles te regelen voor iedereen. Voorbeelden zijn het oplossen van het trainerstekort, het trainingsschema, het door ontwikkelen van het jeugd voetbal beleidsplan, ontwikkelen van het kader en natuurlijk de vereniging Corona-proof maken.
Met name wat dit laatste betreft denk ik dat het op zijn plaats is om de mensen die hier mee werken een groot compliment te maken. Er zijn verschillende verenigingen zowel binnen als buiten Assen die haar deuren voor een aantal weken hebben moeten sluiten, vvLEO is echter altijd open gebleven en heeft haar leden kunnen laten voetballen!

 

Echter, wij zijn ons er ook van bewust dat er nog steeds zaken verbetert kunnen worden. Een van deze punten is communicatie. Vanaf nu willen we gaan proberen om transparanter en regelmatiger met iedereen te communiceren. Hier zou ik graag nog wel willen toevoegen dat communicatie van twee kanten kan komen. Wanneer je ergens mee zit, laat het ons weten, alleen dan kunnen we er iets aan/mee doen.
vvLEO is immers van, voor en door ons allemaal!

 

Tot snel langs de velden,

Team Opleidingen; Wybren en Dirick Jan

Bron: Team Opleidingen (TO) - Oog voor opleiden
Delen

Lees meer over:
#hjo #oog voor opleiden #oogvooropleiden #tc #technischecommissie #to

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!