Van de bestuurstafel (seizoen 2020 tm 2022) - Corona maatregelen

vv LEO (Loon) - HB Hoofdbestuur

Het bestuur van LEO wil haar leden graag op de hoogte houden van de lopende zaken binnen de vereniging.
Vandaar de publicatie van de rubriek "van de bestuurstafel".

Alle informatie mbt Corona vindt u hier : update 27.11.2021

vv_LEO_Loon_-_Van_de_bestuurstafel.jpg

vv_LEO_Loon_-_Corona_.jpg

 

 

Van de bestuurstafel

alle informatie mbt Corona
2020 - 2022

 

 

 


Update 27.11.2021

Update Corona 27 november 2021

De wijzigingen zijn niet bij te houden en mogelijk verandert het binnenkort nogmaals.

In de persconferentie op vrijdag 26 november kwam de mededeling dat er vanaf zondag 28 november een lock down is vanaf 17.00. Dit betekent dat vrijwel alle trainingen komen te vervallen. We hebben besloten om het overzichtelijk en duidelijk te houden en vanaf maandag 29 november komen alle trainingen te vervallen. Dit duurt in ieder geval tot zaterdag 18 december.

Dit weekend zijn er wel wedstrijden, hierbij gelden de maatregelen in het Corona bericht van 24 november.

Komende week wordt duidelijk hoe het verder gaat met de competitie. Zodra we meer weten zullen we dat zo snel mogelijk doorgeven.

 

Werkgroep Corona vvLEO

                                     xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Update 24.11.2021
Corona update 24 november 2021

13 november zijn er Corona maatregelen ingegaan waarbij het Corona Toegangs Bewijs (CTB) een belangrijke rol speelt. Spelers en publiek van 18 jaar en ouder moeten een CTB hebben als ze gebruik willen maken van kleedkamer, kantine of toilet. Zowel in het weekend als doordeweeks.

We hebben ons best gedaan deze maatregel te handhaven maar dit blijkt niet altijd goed te gaan.

Als vvLeo worden wij geacht te voldoen en ons te houden aan de door de overheid vast gestelde maatregelen We worden hier door de lokale overheid, gemeente, en de KNVB op aangesproken. De boete is erg hoog.

Daarom zijn we gedwongen tot ingrijpende maatregelen. Vanaf donderdag 25 november geldt:


Trainingen doordeweeks:
 - Kleedkamers en kantine zijn gesloten, dit geldt voor alle teams.


Als er wedstrijden zijn:
 - Kleedkamers zijn open, spelers vanaf JO19 worden gecontroleerd op identiteitsbewijs (ID) en CTB. Dus ook als je nog geen 18 bent en je speelt bij JO19 wordt je ID gecontroleerd. Om e.e.a. beheersbaar te houden maken we gebruik van een stempel

 - Er is maar 1 ingang. De achterdeur moet gesloten blijven en wordt afgeplakt.
 - De kantine is gesloten
 - De blokhut is het afhaalpunt voor koffie, thee etc.
 - Een ieder die gebruik wil maken van het toilet wordt gecontroleerd op ID en CTB.


We begrijpen dat deze tijdelijke maatregelen ten koste gaan van het voetbalplezier, dat geldt ook voor ons. We doen ons best om met de nieuwe situatie om te gaan. Daarom vragen we om begrip en medewerking.

Aan onze trainers en leiders: jullie zijn mede het visitekaartje van onze vereniging. Laat zien waar we bij vvLeo voor staan. Hou een oogje in het zeil bij je eigen team maar ook bij je collega’s.

We hopen van harte dat dit voldoende is om te voorkomen dat we helemaal niet meer mogen voetballen.

Werkgroep Corona vvLEO

                                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Update 15.11.2021
Vergaderingen van bestuur en commissies zijn de komende 3 weken digitaal. Praktijkbijeenkomsten kunnen wel bij LEO.Update 13.11.2021

Update Corona maatregelen 13 november 2021

Vanaf zaterdag 13 november 18.00 uur gelden de volgende regels:

 • Alle amateurs, senioren en jeugdspelers, kunnen dus blijven voetballen, dit verandert niet. Dat is belangrijk want sporten heeft een positieve invloed op de gezondheid en weerstand.
 •  
 • Publiek is helaas niet meer welkom. Hierbij geldt een uitzondering voor alle personen die functioneel noodzakelijk zijn voor de wedstrijden, zoals scheidsrechters, trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, vrijwilligers en strikt noodzakelijke rij-ouders
 •  
 • In de kantine is een CTB voor alle personen van 18 jaar en ouder verplicht.
 • Ook zijn vaste zitplaatsen verplicht in de kantine.
 • Het afhalen van eten/drinken bij een afhaalpunt (binnen) mag zonder CTB maar met mondkapje.
 •  
 • De kantine moet uiterlijk om 20.00 uur sluiten.

Deze regels blijven voorlopig tot 4 december 2021 van kracht.

Update 05.11.2021

Update Corona maatregelen 05 november 2021

 

Afgelopen dinsdag zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt. Ook wij als (buiten)sportvereniging ontkomen er niet aan.

Ben je 18 jaar of ouder en wil je gebruik maken van de faciliteiten binnen, dan is een QR code verplicht. Dit geldt voor kantine, kleedkamer, toilet en buitenterras.

Dit geldt voor iedereen, met uitzondering voor degene die functioneel aanwezig moet zijn (leiders, trainers, coaches) en vrijwilligers, zij hoeven geen QR te laten checken.

Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen worden de ingang aan de kant van het schapenveld en de achterste ingang gesloten. Iedereen kan naar binnen via de ingang aan de kant van het hoofdveld. Hier zullen we zoveel mogelijk proberen te controleren.  Maar dit vraagt veel van onze vrijwilligers.

We vragen van iedereen om hierin zelf verantwoordelijkheid te nemen. Wil je gebruik maken van de binnenfaciliteiten zorg dan dat je in bezit bent van een geldige QR code, en laat deze zien als daarom gevraagd wordt.

 

Naast de QR controle binnen gelden de algemene maatregelen, dus houd 1,5 m afstand en draag binnen een mondkapje (tenzij je aan tafel zit).

Het controleren van de QR code vraagt veel extra inzet, dit kunnen we niet met de huidige vrijwilligers realiseren. We doen dan ook een dringende oproep om ons te helpen bij deze controle.

 

Oproep vrijwilligers corona controle

Zoals je vast hebt gehoord gaat de regering voetbalclubs verplichten tot extra corona-maatregelen.

We moeten vanaf zaterdag 6 november iedereen vanaf 18 jaar die gebruik wil maken van de binnenfaciliteiten controleren op een QR code.

Hiervoor hebben we extra hulp nodig. Het kost je ongeveer een uur van je tijd per inzet.

Kom je ook helpen? Stuur dan een mail naar hoofdbestuur@vvleo.nl

 

Alvast hartelijke dank voor je hulp!

 

Hoofdbestuur vvLEO

 Update 22.06.2021

Update Corona maatregelen vanaf 26 juni 2021

 

Vanaf  26 juni zijn er vrijwel geen beperkingen meer, alle teams mogen zonder beperkingen trainen en wedstrijden spelen. En publiek is weer van harte welkom. De enige maatregel die nog geldt:

 • Op het gehele terrein (binnen en buiten) geldt de 1,5 m afstand regel.

Langs de velden zullen we dit markeren, we vragen iedereen hier op te letten.

Wij vinden deze beperkende maatregel ook niet leuk maar we moeten ons wel aan de regels houden. We hopen op jullie begrip en laten we er met zijn allen voor zorgen dat gezelligheid voorop staat.

 

Kantine

De kantine is op zaterdag open, ook hier geldt uiteraard de 1,5 m maatregel met uitzondering van leden uit hetzelfde gezin.

 

Zomerstop

Vanaf 28 juni is het sportpark in principe 8 weken gesloten. Teams die gebruik willen maken van kunstgrasvelden kunnen contact opnemen met de jeugdcommissie of seniorencommissie.

 

Tot slot

Heb je klachten, blijf thuis en laat je testen.

 

We wensen iedereen veel plezier op het veld en langs de lijn bij vvLEO!

Werkgroep Corona vvLEO

 

 

Update 01.06.2021

Update Corona maatregelen 1 juni 2021

Vanaf 5 juni zijn er weer verdere versoepelingen ten aanzien van sporten.

 

 • - Volwassenen mogen sporten zonder 1,5 m afstand te houden, groepsgrootte max 50 personen.
 • - Jeugdwedstrijden in competitieverband voor personen tot en met 17 jaar zijn weer toegestaan. We starten 5 juni met de regiocup voor teams tot en met JO17.
 • - Wedstrijden zijn nog wel zonder publiek. De teambegeleiding (leiders, trainers en evt vlagger) mag uiteraard wel op het sportterrein. Ook vervoerders van uit spelende teams horen bij de teambegeleiding en mogen op het sportterrein.
 • - Personen vanaf 18 jaar mogen geen competitie spelen, wel onderlinge wedstrijden tussen sporters van dezelfde club. Uiteraard ook zonder publiek.
 • - Kleedkamers en douches zijn weer open.

 

Kantine

 • - De kantine is in het weekend weer open (Alleen op zaterdag !). Aan een tafel mogen maximaal 4 mensen zitten, zij houden 1.5 m afstand. Dit geldt niet voor kinderen t/m 12 jaar of mensen uit hetzelfde huishouden.
 • - Je moet je registreren als je in de kantine of op het terras zit, er liggen formulieren op tafel.
 • - Er is een looproute in de kantine, houd je aan deze route.
 • - In het hoofdgebouw zijn mondkapjes verplicht boven de 18 jaar. Aan tafel mag het mondkapje af.

 

Tot slot

Heb je klachten, blijf thuis en laat je testen.

 

We wensen iedereen veel plezier op het veld bij vvLEO !

 

 

Update 09.03.2021

aangepast_trainingsschema_miv_mrt_2021.jpg  Link naar -> aangepast trainingschema miv maart 2021, ivm Corona

 

Update Corona maatregelen vanaf 16 maart

Vanaf 16 maart mogen spelers van 27 jaar en ouder weer in 4-tallen trainen. Uiteraard wel met onderlinge afstand van 1,5 meter.

Teams die de trainingen willen hervatten in 4-tallen vragen we een plan in te leveren bij Luuk Uineken, email is  l.uineken@versatel.nl

Om aan te kunnen tonen dat we volgens de regels acteren is het van belang dat spelers hun legitimatie bij zich hebben.

Hopelijk zet de versoepeling door en kunnen we binnenkort weer tegen andere verenigingen spelen.

We wensen iedereen goede en plezierige trainingen.

Werkgroep Corona

 

 

Update 23.02.2021

Update Corona-maatregelen 23-02-2021

 

De maatregelen zijn versoepeld en vanaf 3 maart mogen spelers tot 27 jaar in teamverband binnen de eigen vereniging voetballen. Dit betekent dat vanaf 3 maart meerdere teams de trainingen weer kunnen hervatten. Spelers van deze teams die 27 jaar of ouder zijn zullen helaas in tweetallen en op 1,5 m afstand moeten blijven trainen.

 

Avondklok

Aangezien de avondklok wel van kracht blijft moeten we een alternatief zoeken voor de trainingen die later op de avond zijn gepland. Dit hebben we gedaan door extra trainingsruimte te creëren met de volgende aanpassingen:

 • - We hebben toestemming van de gemeenten om het hoofdveld voor trainingen te gebruiken.
 • - We gebruiken de zaterdag en zondag als trainingsdag.

 

Het trainingsschema zal worden aangepast in overleg met betreffende trainers. We streven ernaar het huidige schema zoveel mogelijk intact te houden. Er zullen wel een aantal trainingen van later op de avond verschoven moeten worden naar eerder op de avond en/of naar de zaterdag en zondag. Hierdoor kunnen er verschuivingen komen in het veld waarop wordt getraind, aangezien we het hoofdveld zo min mogelijk willen belasten laten we daar liever geen senioren trainen.

 

Uiterlijk dinsdag wordt het aangepaste schema gepubliceerd op de website.

 

Corona maatregelen blijven van kracht

Uiteraard blijven de basis corona maatregelen van kracht, dit betekent dus:

 • - Kantine en kleedkamers blijven gesloten
 • - Hoofdgebouw is alleen open voor toiletbezoek en ballenhok
 • - Buiten de velden houd je 1,5 m afstand van elkaar
 • - Ouders mogen niet op het terrein
 • - Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

 

Competitie senioren categorie A

Helaas is de KNVB op het punt gekomen dat, conform de routekaart, de competities van senioren categorie A, waaronder dus alle competities van de 1e elftallen in de 2e divisie t/m 5e klasse niet kunnen worden hervat. Dit houdt in dat er geen promotie/degradatie zal plaatsvinden en dat de indeling voor het seizoen 2021/’22 zal worden gebaseerd op de indeling van het huidig seizoen 2020/’21. Voor deze teams wordt in navolging van de categorie B ook de KNVB Regiocup aangeboden, zodra de coronamaatregelen dat toestaan.

 

Het is nog niet optimaal, maar gelukkig kunnen er steeds meer spelers weer in teamverband trainen.

We wensen iedereen veel plezier op het veld bij vvLEO!

 

Werkgroep Corona

 

 

 

Update 04.02.2021

Update Corona-maatregelen 04-02-2021

 

Sinds de persconferentie zijn er een aantal onderwerpen waar we jullie graag over willen informeren.

 

Naar aanleiding van vragen van leden:

 • * Basisschoolkinderen die vanwege een besmetting in de groep in quarantaine moeten kunnen uiteraard ook niet trainen bij vvLEO.
 • * Waarom geen BSO en wel samen voetballen? We houden ons aan landelijke en gemeentelijke regelgeving, dus inderdaad is de BSO gesloten en mag er wel samen worden getraind. Waarschijnlijk is dit omdat voetbaltraining buiten is en op de BSO zijn de kinderen met name binnen.

 

Versoepeling gemeente Assen maatregel trainingen vanaf 18 jaar

De regels voor trainen vanaf 18 jaar zijn versoepeld, er mag nu weer met meerdere tweetallen op een veld worden getraind. De volgende regels zijn hier aan verbonden:

 • * De tweetallen mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen.
 • * De onderlinge afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter.
 • * De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn, zodat er geen sprake is van groepsvorming.
 • * Om instructies te geven aan een tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits tenminste 1,5 meter afstand van ieder tweetal wordt gehouden.
 • * Groepsinstructie aan meerdere tweetallen in één keer mag niet.

 

Teams die hun trainingen willen hervatten moeten dit melden bij Luuk Uineken, l.uineken@versatel.nl, zodat we kunnen zorgen voor een goede afstemming met andere teams.

 

Hervatting competitie B categorie

De KNVB heeft besloten dat er dit seizoen geen hervatting is van de competitie in de B categorie. Alle teams in de B categorie gaan over naar de KNVB Regio Cup.

Onder de B categorie vallen alle teams behalve H1, H2, H3 en JO19-1.

 

Meer informatie is te vinden op de routekaart van de KNVB routekaart voor het amateurvoetbal

 

Als er verdere ontwikkelingen zijn dan houden we jullie op de hoogte.

Voor vragen kun je altijd contact opnemen met hoofdbestuur@vvleo.nl

 

Hartelijke groet,

Werkgroep Corona vvLEO

 

 

Update 23.01.2021

Update Corona-maatregelen 23-01-2021

 

Vanaf zaterdag 23 januari is er een avondklok vanaf 21.00 uur. Dit heeft consequenties voor een aantal trainingen, er kan tot maximaal 20.30 uur worden getraind.

Dirick Jan en Wybren zullen met betreffende trainers overleggen hoe de trainingen worden aangepast. Dit wordt met betrokken teams gecommuniceerd via de trainers.

Zodra er wijzigingen zijn zullen we dit via de website van vvLEO melden.

Werkgroep Corona vvLEO

 

 

Update 12.01.2021

Update Corona-maatregelen 12-01-2021

 

Met ingang van 15 december hebben we in Nederland een lockdown.
Voor de voetbal betekent dit dat er vanaf 18 jaar niet kan worden
getraind.


Jeugd tot 18 jaar kan wel blijven trainen. Ook kunnen er voor de
jeugd activiteiten worden georganiseerd mits deze voldoen aan de
Corona maatregelen.


Deze maatregelen gelden tenminste tot en met 9 februari 2021.

 

Hoofdbestuur vvLEO

 

 

Update 15.12.2020

Update Corona-maatregelen 15-12-2020

 

Met ingang van 15 december hebben we in Nederland een lockdown. Voor de voetbal betekent dit dat er vanaf 18 jaar niet kan worden getraind.

 

Jeugd tot 18 jaar kan wel blijven trainen. Ook kunnen er voor de jeugd activiteiten worden georganiseerd mits deze voldoen aan de Corona maatregelen.

Het Lichtjestoernooi op vrijdag 18 december kan onder die voorwaarde doorgaan.

 

Deze maatregelen gelden tot en met 19 januari 2021.

 

Hoofdbestuur vvLEO

 

 

Update 18.11.2020

Update Corona-maatregelen 18-11-2020

 

Naar aanleiding van de persconferentie op dinsdag 17 november worden de corona maatregelen versoepeld. De noodverordening van de gemeente Assen is leidend voor de maatregelen bij vvLEO, zie www.assen.nl/noodverordening.

 

Voor vvLEO betekent dit concreet dat alle huidige maatregelen van kracht blijven en dat er een versoepeling is voor de trainingen van 18 jaar en ouder. Deze teams mogen weer in kleine groepjes trainen.

 

Concreet betekent dit:

 

JO19, MO19 en senioren mogen trainen in groepjes van 4 en onderlinge afstand van 1,5 m. Er mag geen wisseling plaatsvinden in de samenstelling van de groepjes.

Dit kan echter niet onbeperkt en moet goed worden afgestemd tussen de teams. De trainers van teams die willen trainen moeten een plan indienen, na goedkeuring kan er worden getraind.

Het is handig dit plan in overleg met onze Hoofd Opleiding Dirick Jan van Strien op te stellen. Daarna moet het plan ter goedkeuring worden voorgelegd aan de werkgroep Corona, het plan kan worden gemaild naar seniorencommissie@vvleo.nl.

 

LEO1 en JO19-1 hebben reeds een goedgekeurd plan en kunnen de trainingen herstarten.

 

We moeten nog even volhouden, maar hoe beter we ons aan de regels houden hoe eerder we weer stappen kunnen zetten richting de normale voetbalcompetitie.

 

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Met sportieve groet,

Corona werkgroep

 

 

Update 07.11.2020

Update Corona-maatregelen 7-11-2020

 

18 jaar en ouder

De landelijke maatregelen zijn aangescherpt voor spelers van 18 jaar en ouder. We hebben in ons wekelijks overleg besloten dat er niet meer getraind mag worden door deze leeftijdsgroep. Deze maatregel geldt in ieder geval de komende 2 weken. Zodra er weer versoepelingen zijn zullen we daar meteen onze maatregelen op aanpassen.

 

Jeugd

Voor de jeugd tot en met 17 jaar zijn er geen veranderingen, de trainingen en activiteiten op zaterdagen kunnen blijven doorgaan. Vanuit JC en TC wordt er een invulling voor de komende weken uitgewerkt. Spelers worden hierover geïnformeerd via de teamleiders/trainers.

 

Overige aandachtspunten

 • We vinden het belangrijk om zowel binnen als buiten het terrein een goede uitstraling vanuit vvLEO te geven. We vragen ouders om niet te vroeg te komen en bij het wachten de 1,5 m in acht te nemen.
 •  
 • Het wordt weer vroeg donker en we zien kinderen fietsen zonder verlichting. Het is voor de veiligheid van iedereen belangrijk dat de fietsverlichting in orde is. Graag aandacht hiervoor.

 

Zorg goed voor jezelf en voor de ander!

Hartelijke groet,

Corona werkgroep

 

 

Update 23.10.2020

Aanvullende maatregelen Corona   23.10.2020

 

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 13 oktober zijn er de volgende aanvullende maatregelen:


 De kantine is gesloten, ook in het weekend.


 Kleedkamers zijn gesloten, ook in het weekend.


 Het hoofdgebouw is alleen open voor toiletbezoek en ballenhok.


 Spelers tot en met 17 jaar mogen trainen.


 JO19, MO19 en senioren mogen trainen in groepjes van 4 en onderlinge afstand van 1,5 m.

Dit kan echter niet onbeperkt en moet goed worden afgestemd tussen de teams. De trainers van teams die willen trainen moeten een plan indienen, na goedkeuring kan er worden getraind. Trainers/leiders hebben hierover een mail ontvangen.


 Herhaalde oproep: er mogen tijdens de trainingen geen toeschouwers langs de lijn.


 Spelers tot en met 17 jaar mogen onderlinge wedstrijden spelen binnen de club. Op zaterdagen worden er mix-wedstrijden georganiseerd. Ook op deze zaterdagen mag er geen publiek langs de lijn.


 Het oliebollentoernooi gaat niet door.

 

We vinden het heel vervelend als club om deze maatregelen te moeten treffen, maar er is geen keuze. We hopen dat iedereen positief kan blijven en vooral gezond blijft.

 

Coronawerkgroep vvLEO
Carla Christ, Nico de With, Luuk Uineken, Marjolein Smulders, Alfons Brink en Thea Harmelink

 

 

Update 15.10.2020

Aanvullende maatregelen Corona  13.10.2020

 

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag zijn er de volgende aanvullende maatregelen:

 

 • De kantine is gesloten, ook in het weekend.

 

 • Kleedkamers zijn gesloten, ook in het weekend.

 

 • Het hoofdgebouw is alleen open voor toiletbezoek en ballenhok.

 

 • Spelers tot en met 17 jaar mogen trainen.

 

 • Herhaalde oproep: er mogen tijdens de trainingen geen toeschouwers langs de lijn.

 

 • Spelers tot en met 17 jaar mogen onderlinge wedstrijden spelen binnen de club. We zullen proberen op zaterdag mix-wedstrijden te organiseren.

 

 • Het oliebollentoernooi gaat niet door.

 

We vinden het heel vervelend als club om deze maatregelen te moeten treffen, maar er is geen keuze. We hopen dat iedereen positief kan blijven en vooral gezond blijft.

 

Hoofdbestuur vvLEO

 

Update 01.10.2020

 

Aanvullende maatregelen Corona

 

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen maandag zijn er de volgende aanvullende maatregelen:

 

•  De kantine is gesloten.

•  Kleedkamers blijven wel open maar we vragen iedereen het gebruik zoveel mogelijk te beperken:
o      Kun je thuis douchen, douche dan thuis. 
o      Geen teambesprekingen in de kleedkamer voor de wedstrijd of tijdens de rust. 

•  Toeschouwers zijn niet toegestaan bij wedstrijden. Dit betekent:
o      Bij thuiswedstrijden kunnen kinderen worden gebracht en gehaald.
o      Bij uitwedstrijden worden de chauffeurs bij de teambegeleiding gerekend en zij mogen wel naar de wedstrijd kijken. 
o      Probeer zoveel mogelijk samen te rijden om zo het aantal chauffeurs te beperken. 
o      Maximaal 1 ouder per kind. 
o      We verwachten ook van de tegenstanders dat ze het aantal chauffeurs zoveel mogelijk beperken.

 

Op de website van de KNVB staan de meest gestelde vragen, zie

https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal

 

Als we allemaal ons steentje bijdragen dan houden we de club zo lang mogelijk open!

 

link -> Flyer hoe handelen bij corona klachten (PDF)

 

(klik 2x op plaatje voor vergroting)

flyer_hoe_handelen_bij_corona_klachten.jpg

 

 

Update 25.09.2020

Gezien de ontwikkelingen m.b.t. de toename van het aantal COVID -19 besmettingen, ook steeds dichterbij, willen we iedereen nogmaals attenderen op een aantal afspraken.

 

We willen als vvLEO graag zo lang mogelijk blijven voetballen en dit vraagt van ons allen alertheid.

• Blijf thuis als je klachten hebt

• Houd 1,5 meter afstand

• Gebruik van kleedkamers is mogelijk, maar bij voorkeur thuis aankleden en douchen

• Stoelen van het terras zijn opgeruimd, dit om opstoppingen te voorkomen

 

Begin deze week kregen we bij vvleo het onvermijdelijke bericht dat een lid positief getest is op het coronavirus. De spelers en ouders van dit team zijn ingelicht door de leider. Het team valt onder niet nauwe contacten en kan hierdoor trainingen en wedstrijden spelen. Mochten er leden positief getest zijn worden we hier graag van op de hoogte gebracht.

 

Update 10.09.2020


vv_LEO_Loon_-_Cornonamaatregelingen_-_onderdeel_vvLEO_beleid_-1.JPG Maatregelen sporten 2020-2021 mbt Corona (vvLEO)(Versie 1.2 - 10.09.2020) 

We hebben de maatregelen moeten bijstellen. 
 
Er is per vandaag een nieuwe versie Corona maatregelen. 
De belangrijkste aanpassingen zijn:
*  alle thuisspelende teams hebben na de wedstrijd een kleedkamer om te douchen
* registratie bij LEO kan op 3 verschillende manieren voor toeschouwers
 
Wil iedereen er op letten dat alle fietsen op trainingsdagen en wedstrijddagen in de fietsenrekken achter de kantine gezet worden? 
 
vv_LEO_Loon_-_Fietsen_en_scooters_hier_plaatsen_.PNG
 
 

 

 

 

Bericht : 04-09-2020

 

Start seizoen 2020/2021 – Corona maatregelen

 

De zomervakantie is voorbij. De scholen zijn weer begonnen. Ook de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen zijn al weer gestart; met trainingen, oefenwedstrijden en bekerwedstrijden. En wat is het prettig om elkaar weer te ontmoeten bij vvLEO op ons sportpark Marsdiek.

 

Corona maatregelen

Net als vóór de zomerstop moeten we rekening houden met het voorkomen van de verspreiding van het corona virus. Om die reden hebben we als vereniging maatregelen genomen en regels opgesteld waaraan alle sporters, trainers/leiders, scheidsrechters, vrijwilligers, toeschouwers zich dienen te houden.

 

Er is een document opgesteld “Corona maatregelen” met de richtlijnen, zoals die door de vereniging zijn vastgesteld. Lees deze regels goed door. Aan ouders wordt gevraagd om deze maatregelen uit te leggen aan hun kinderen. Als er aanvullingen of wijzigingen zijn op de vvLEO werkwijze, zullen we dit kenbaar maken via de gebruikelijke kanalen. Deze regels zijn specifiek voor vvLEO.

 

Maar bovenal, blijf logisch nadenken en volg de basisregels, zoals deze door de KNVB zijn opgesteld. Deze staan direct onder dit nieuwsbericht.

 

Neem kennis van de regels van andere clubs bij uitwedstrijden

Alhoewel op hoofdlijnen bij alle clubs de regels gelijk zullen zijn, kunnen er per vereniging/sportpark specifieke regels zijn. Voorafgaand aan een uitwedstrijd, adviseren wij daarom contact op te nemen of vooraf een bezoek te brengen aan de website van de betreffende club en kennis te nemen van de regels die daar gelden.

 

Samen moeten we er door heen.

Wij willen bij vvLEO iedereen (jong en oud) zo veilig mogelijk laten sporten en van voetbal laten genieten op ons complex. We rekenen op jullie steun in de uitvoering ervan en vertrouwen erop dat eenieder logisch blijft nadenken en de richtlijnen opvolgt. Houdt rekening met elkaar en spreek elkaar ook gerust aan. Wil je je niet aan deze richtlijnen houden, blijf dan liever thuis. Laten we het voor iedereen gezellig houden, hoe moeilijk deze richtlijnen soms ook zijn.

 

Zorg goed voor elkaar!

Bestuur vvLEO

 

Het document “Corona maatregelen” vindt je hier ->

 

 

 

 

 

 

basisregels, zoals deze door de KNVB zijn opgesteld.

(klik op het plaatje voor vergroting - 2 keer klikken voor max. grootte)

(of klik hier voor de knvb info in PDF)

 

Start_seizoen_2020-2021_-_knvb.jpg

 

xxxxxxxxxx

 

Bron: vv LEO (Loon) - HB Hoofdbestuur
Delen

Lees meer over:
#bestuur #bestuurstafel #corona #vandebestuurstafel

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!