vvLEO heeft een nieuwe voorzitter; Nico de With

14 november 2019 19:00


Sinds kort heeft vvLEO een nieuwe voorzitter. Na 3 jaar heeft Henrian Klok het voorzitterschap neergelegd vanwege drukke werkzaamheden en een studie, die veel tijd in beslag neemt. We zullen Henrian nog geregeld zien bij vvLEO.
Henrian bedankt voor je inzet de afgelopen periode !!!!

Vanaf de Algemene Ledenvergadering (ALV) van afgelopen vrijdag 1 november is Nico de With de nieuwe voorzitter. De aanwezige leden hebben allen zijn voorzitterschap goedgekeurd. Ik heb Nico afgelopen week gesproken.

Wie is Nico de With? Even voorstellen

vvLEO heeft een nieuwe voorzitter; Nico de With


Na 3 jaar heeft Henrian Klok het voorzitterschap neergelegd vanwege drukke werkzaamheden en een studie, die veel tijd in beslag neemt. We zullen Henrian nog geregeld zien bij vvLEO.
Henrian bedankt voor je inzet de afgelopen periode !!!!
 

Vanaf de Algemene Ledenvergadering (ALV) van afgelopen vrijdag 1 november is Nico de With de nieuwe voorzitter. De aanwezige leden hebben allen zijn voorzitterschap goedgekeurd. Ik heb Nico afgelopen week gesproken.

 

Wie is Nico de With?
Even voorstellen

Nico is 55 jaar oud en getrouwd met Dineke, werkzaam als Hoofd P&O bij Taxi Dorenbos. Samen hebben Nico en Dineke 5 kinderen groot gebracht, waarvan de jongste 2 kinderen (Thomas en Jan Willem) op 5 jarige leeftijd lid zijn geworden van vvLEO. Na het behalen van zwemdiploma A en B mochten ze een sport uitzoeken en dat werd voetbal. Er kon gekozen worden tussen Achilles 1894 en vvLEO. Achilles 1894 zou destijds verhuizen naar Marsdijk. Ik kwam in gesprek met Henk Zuiderveld (voormalig penningmeester van vvLEO) en adviseerde mij eens te gaan kijken bij vvLEO. Een aantal vriendjes van onze jongens voetbalden ook al bij vvLEO en wij als ouders kregen een prettig gevoel bij de club, dus de keuze was daarna snel gemaakt.

Ik werd al snel gevraagd leider te worden, en zo rol je er dan in. We hebben het dan over 1996, snel gerekend. Zelf heb ik trouwens ook nog voor een aantal jaren de “ballie pattas” aangetrokken en bij de overige senioren gevoetbald (LEO 4 destijds).

Na zo'n 2 jaar sprak Dick Hut (toenmalig penningmeester van vvLEO) mij aan of ik iets in de jeugdcommissie wilde doen. Eerst ben ik coördinator geweest binnen de jeugdcommissie en later heb ik de toenmalige voorzitter van de jeugdcommissie opgevolgd (Warner Schuitema). Ik heb toen het jeugdbeleidsplan voor vvLEO herschreven en uitgebreid met een organisatieplan en voorzien van prognoses ledenaantallen.

Thomas is later overgestapt naar Achilles 1894 en heeft daar gevoetbald in de C1, B1 en A1. Om de aandacht over beide kinderen te verdelen heb ik in die periode het ene jaar voor vvLEO taken op me genomen en het andere jaar bij Achilles 1894. Zodoende heb ik ook in de keuken bij Achilles 1894 kunnen kijken. Ik heb gezien, dat bij beide clubs vrijwilligers hun best doen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen voor de jeugdleden, maar op bepaalde vlakken wel met een verschillende insteek.

Na LEO 2.0 is de Technische Commissie ontstaan bij vvLEO. Wim Hoving heeft mij toen gevraagd om voorzitter te worden van deze commissie. Dat heb ik 4 jaar gedaan. In de tweede helft van deze periode werkte ik in Lelystad en maakte daardoor lange dagen. Om die reden heb ik deze functie neer moeten leggen.

Ongeveer een jaar geleden werd ik door Hans Derks benaderd of ik een rol wilde spelen in het traject LEO 3.0. Gezien de positieve ontwikkeling door LEO 2.0 (nu ongeveer 8 jaar geleden) leek dit voor mij een goed moment om weer actief te worden bij LEO, mede omdat ik een werkgever dicht bij huis had gevonden. De ervaringen met LEO 2.0 waren positief en gaf een goede spin-off. De diverse commissies werden door LEO 2.0 goed ingevuld met nieuwe mensen. Des te meer een reden om mij in te zetten voor LEO 3.0

Nadat Henrian had aangegeven dat hij niet herkiesbaar was voor de voorzittersrol, was er sprake van een vacature. Diverse mensen hebben mij (ieder op hun eigen wijze) toen gevraagd of het voorzitterschap iets voor mij zou zijn. Dit maakte dat ik me gesteund voelde om deze rol op mij te nemen. Ook waren er nog geen andere kandidaten en was de secretaris functie nog niet ingevuld. Het kan niet zo zijn dat een club als vvLEO geen voorzitter heeft. Dus samen met Thea Harmelink (nieuwe secretaris) heb ik mij als voorzitter verkiesbaar gesteld. Thea en ik vormen nu samen met Thorsten van Dalen (penningmeester) het nieuwe dagelijks bestuur. De overige bestuursleden zijn de voorzitters van de Senioren commissie (SC), de Jeugd commissie (JC), de Technische commissie (TC) en een algemeen lid in de persoon van Arend Ringnalda. Aangezien de posities van voorzitter SC en JC nog niet zijn ingevuld, hebben we nog geen ideale situatie.

 

Wat zijn volgens jou de positieve punten van vvLEO?

Het profiel van vvLEO zegt dat vvLEO een sociale vereniging wil zijn waar we elkaar ontmoeten bij voetbalactiviteiten waarbij plezier en sportieve prestaties voorop staat. Daarmee willen wij ons onderscheiden, de “leukste club van Assen”. "Leuk" is in dat verband een ruim begrip. Iedereen moet het naar zijn zin hebben en zich thuis voelen, als waren we allemaal familie. Ik denk dat dat voor veel zaken goed gaat en dat wij dat beeld ook naar buiten toe uitdragen. Van oorsprong is vvLEO een dorpsclub en het behorende karakter moeten we behouden, waarbij we allemaal een steentje bijdragen om alle taken gedaan te krijgen. We kennen dit als noaberschap. Ik zou het mooi vinden als we deze kracht kunnen blijven vasthouden ook al is de vereniging groter, diverser, “stadser” geworden. De wereld verandert en je ziet dat mensen zich in het algemeen steeds meer als “consument” gedragen. Het verenigingschap (met z'n allen de kar trekken) en de ouderparticipatie blijven daarom een blijvend punt van aandacht. Op dit moment is dat iets waarin wat moet gebeuren, gezien het aantal vacatures bij diverse commissies. Communicatie speelt hierin een belangrijke rol. Zodra zich een nieuw lid aanmeldt, moeten we duidelijk maken wat we als club van mensen verwachten. Het tweede punt waar we nog een slag moeten maken is waar leden/vrijwilligers moeten zijn voor welke zaken. Niets is vervelender als er iets speelt en je weet niet waar je dat neer kunt leggen om zo tot een oplossing te komen. Dat leidt tot frustraties en uiteindelijk misschien weer tot afhaken van vrijwilligers. De lijntjes moeten dus weer helder gemaakt worden.

 

Wat hoop je te bereiken met LEO 3.0?

Er zijn 3 thema’s benoemd waarover gesproken gaat worden, die belangrijk zijn voor de toekomst van vvLEO. Het is goed dat mensen zich kunnen uitspreken over deze 3 thema’s. Informatie over deze thema’s kunnen je vinden op de vv LEO website (redactie: onder “club/organisatie/leo 3.0).

Het eerste thema gaat over de ontwikkelingen in de voetballerij. Zaterdagvoetbal en vrouwenvoetbal is duidelijk in opkomst. Nu is het niet per definitie mijn bedoeling om van vvLEO een zaterdagvereniging te maken. Maar het is wel goed als de leden gaan nadenken over wat dit voor vvLEO betekent. Wat voor consequenties heeft dit. En hoe moeten we als vvLEO daar onze weg in vinden.

Het tweede thema heeft als titel “value for money”. Er is in de vereniging vraag naar meer kwaliteit in de voetbalopleiding. Maar hoe realiseren we dat en wat hebben we daarvoor over?

Het derde thema richt zich op de maatschappelijke rol van vvLEO. Denk hierbij aan zaken als positief coachen, maatschappelijke coaching, veilig sportklimaat, rookvrije generatie, gezonde sportkantine, levenlang bewegen.

Zoals je ziet zijn het mooie onderwerpen om over van gedachten te wisselen en om te bepalen wat dit voor vvLEO betekent en hoe we hier als club het beste mee om kunnen gaan.

Hopelijk worden mensen enthousiast om hierover mee te praten en dat kan weer leiden tot goede voorstellen in de concluderende vergadering (gepland 11 maart 2020), die, indien nodig, op de Algemene Leden Vergadering tot besluiten leiden om een bepaalde weg in te slaan. En wellicht worden daardoor ook weer (andere) mensen enthousiast om hun steentje hieraan bij te dragen, door actief te worden in één van de commissies. En daarom vind ik dit belangrijk voor onze club.

 

Wil je nog wat kwijt?

Ik hoop dat nog openstaande functies in het hoofdbestuur snel worden ingevuld door vaste mensen dat wij als het nieuwe bestuur zichtbaar en aanspreekbaar worden voor commissies en leden. In het huidige seizoen een goed verloop van het proces LEO 3.0. Ik hoop dat dit mooie dingen brengt voor vvLEO. En dan kijken hoe we hier in het seizoen 20202/2021 verder invulling kunnen geven als club, met enthousiaste en gedreven mensen, waarbij we wel keuzes moeten maken. Want beter één ding goed, dan vijf dingen half.

En zo maar hopen dat wij de “leukste” club van Assen blijven. En dat wij met z'n allen veel plezier beleven aan het sporten en van daaruit plezier en energie halen om je dagelijkse dingen te kunnen doen.

Nico, veel succes de komende periode.

Ronald Dekens
redactielid vvLEO


informatie mbt LEO 3.0 zie de website :   Club » Organisatie » LEO 3.0

DOE MEE IN DE THEMA-AVOND(EN) VAN JOUW KEUZE!

Of kom bij alle thema's


Delen

Lees meer over:
#alv #beleid #bestuur #bestuurstafel #even voorstellen #interview

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!