Van de bestuurstafel - november 2013

12 november 2013 19:15


Sociale media: gebruik ze goed!, Rode kaart, Contributie en prijsverhoging, Oproep sponsorcommissie

Van het Hoofdbestuur:

Sociale media: gebruik ze goed!

LEO staat volop in de belangstelling. Door de vele activiteiten die we organiseren halen we vaak op positieve wijze de pers.  Ook op Facebook en Twitter is regelmatig LEO-nieuws te volgen, over onze vereniging, teams en ook betrokkenheid van spelers. Dat is heel mooi. Tenminste meestal…..

Soms zijn echter de uitingen minder positief en soms zelfs kwalijk en verwijtbaar.  Een interne grap op Facebook kan leuk zijn. Maar wat de één leuk vind is voor de ander soms kwetsend. Maar wel voor iedereen leesbaar.  De laatste maanden zijn er te veel incidenten geweest.  Als bestuur hebben we echt vele uren moeten besteden aan het bijsturen en soms ook verexcuseren.

Alles wat in onderlinge Facebook-gesprekken wordt gezegd is voor heel veel mensen leesbaar. En dan zijn beledigende opmerking over onze of andere spelers, trainers, vrijwilligers of vereniging  niet alleen schadelijk voor de vereniging maar ze tonen ook aan dat het de schrijver ontbreekt aan inzicht.

Als bestuur zullen we indien nodig actief gaan optreden tegen leden die de verenging beschadigen door zich als LEO-lid publiekelijk beledigend of kwetsend uit telaten over onze vereniging of anderen. We kunnen en willen als bestuur niet censureren, we willen heel graag stimuleren dat iedereen actief gebruik maakt van de sociale media.  Maar ga er verstandig en positief mee om. Doe geen negatieve of kwetsende uitlating in de sociale media.

Rode kaart

Soms ontvangt een speler een rode kaart en wordt deze door de scheidsrechter niet op het wedstrijdformulier vermeld. Het bestuur heeft besloten dat ook dan een speler tenminste dat weekend niet speelgerechtigd  is.

Contributie en prijsverhoging

Op 4 november heeft de ledenvergadering besloten de contributie voor alle leden met 10% te verhogen. Dit is noodzakelijk om de gestegen kosten van de laatste jaren te compenseren.  Vanaf nu zal de contributie ook ieder jaar aangepast worden aan de inflatie. Nog steeds houdt vvLEO daarmee een relatief lage contributie zonder dat een bijdrage voor de kleding wordt gevraagd. De inzet van vele vrijwilligers maakt dat gelukkig mogelijk.

Het bestuur heeft ook besloten om de prijzen in de kantine met gemiddeld 10% te verhogen. Op aandringen van de leden wordt nog wel onderzocht of onze prijzen vergelijkbaar zijn met die van andere verenigingen.

Het gehele verslag van de vergadering staat op de website. (link naar het verslag)

Oproep sponsorcommissie

De sponsorcommissie heef dringend versterking nodig! De laatste jaren was Allia Doorten de drijvende kracht  achter de commissie en heeft zij enorm veel werk verricht wat belangrijk heeft bijgedragen aan onze sponsorinkomsten. Helaas is Allia onlangs gestopt en rest ons niks anders dan haar te bedanken voor haar grote inzet!

Dit betekent wel dat de sponsorcommissie dringend versterking nodig heeft. Dankzij de sponsoren lopen onze teams er netjes bij en houden we de kosten laag.  Belangstellenden kunnen zich melden bij het bestuur.


Wim Hoving

Delen

Lees meer over:
#bestuur #bestuurstafel

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!