Cookie beleid v.v. LEO

De website van v.v. LEO is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

De scheidsrechters vraag

25 augustus 2023 15:00

Tom Scheers

‘De scheidsrechtersvraag’ is een terugkomend element waarbij we iedere keer een lastige spelregelvraag stellen en behandelen.

DE SCHEIDSRECHTERSVRAAG       
  
‘De scheidsrechtersvraag’ is een terugkomend element waarbij we iedere keer een lastige spelregelvraag stellen en behandelen.

Iedere 2 week wordt er één nieuwe vraag gesteld en wordt de vorige vraag behandeld.  

Weet de schreeuwende ouder langs de lijn het juiste antwoord eigenlijk wel? En hoe is het eigenlijk gesteld met de kennis van onze eigen scheidsrechters, trainers, leiders en clubbestuurders? 


De_scheidsrechtersvraag_-_vv_LEO_Loon.jpg


Seizoen 2023 / 2024
 
 

Actueel : Vraag week 36 (2023) en antwoord week 26 (2023)

Antwoord – Week 26 (2023) - antwoord op de laatste vraag van vorige seizoen
Tijdens de wedstrijd trekt een verdediger zich achter zijn eigen doellijn terug om een tegenstander buitenspel te zetten. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

 1. Hij / zij onderbreekt het spel en hervat met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
 2. Hij / zij laat het spel doorgaan en toont de speler een gele kaart bij de eerstvolgende onderbreking.
 3. Hij / zij onderbreekt het spel, toont deze speler een gele kaart en hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal het laatst geraakt werd.
 4. Hij / zij onderbreekt het spel, toont deze speler een gele kaart en hervat met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

 

Juiste antwoord is B : De speler maakt zich schuldig aan onsportief gedrag en betreedt het speelveld zonder toestemming van de scheidsrechter.


Vraag – Week 36 (2023)

Een verdediger en een aanvaller lopen binnen het strafschopgebied naar de bal toe en de verdediger geeft de aanvaller een schouderduw terwijl de bal nog niet binnen speelbereik is.

Wat beslist de scheidsrechter?   

A  Hij / Zij onderbreekt het spel en hervat het spel met een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij.

B  Hij / Zij onderbreekt het spel en kent een strafschop toe.

C  Hij / Zij laat doorspelen.


Seizoen 2022 / 2023
 
 

Antwoord – Week 24 (2023)

De verdedigende partij schiet een directe vrije schop van binnen het eigen

strafschopgebied per ongeluk rechtstreeks in het eigen doel. Wat beslist de scheidsrechter?

 1. Hoekschop.
 2. Doelschop.
 3. Directe vrije schop overnemen.
 4. Indirecte vrije schop voor de tegenpartij.

Het juiste anwoord is 1

Toelichting zie Regel 13 De Vrije schoppen:

Bal in het doel

 • - als een directe vrije schop rechtstreeks in het doel van de tegenpartij wordt getrapt, wordt een doelpunt toegekend;
 • - als een indirecte vrije schop rechtstreeks in het doel van de tegenpartij wordt getrapt, wordt een doelschop toegekend;
 • - als een directe of indirecte vrije schop rechtstreeks in het eigen doel wordt getrapt, wordt een hoekschop toegekend.

 

Bal is over de achterlijn getrapt door het verdedigend team, maar het is geen doelpunt, dus een hoekschop.                                  ARCHIEF

Antwoord – Week 20 (2023)
Aanvaller A is op volle snelheid om de hem toegespeelde bal aan te nemen. Een verdediger vangt de snellopende aanvaller A met de borst op. De scheidsrechter onderbreekt het spel hiervoor. Hoe zal het spel moeten worden hervat, nadat de scheidsrechter een disciplinaire maatregel heeft genomen?

 1. Met een indirecte vrije schop.
 2. Met een strafschop.
 3. Met een directe vrije schop.
 4. Met een directe vrije schop of strafschop.

 

Het juiste antwoord is : 4
Regel 12 Overtredingen en onbehoorlijk gedrag: 
Een directe vrije schop wordt ook toegekend aan de tegenpartij, indien een speler één van de hieronder volgende overtredingen begaat: een tegenstander blokkeert met contact;

 

Antwoord – Week 18 (2023)

Als bij een doelschop de bal nog niet buiten het strafschopgebied is, loopt een aanvaller, die op het moment van nemen buiten het strafschopgebied stond, de bal (binnen dit gebied) tegemoet. Een verdediger loopt met hem mee en geeft hem een schouderduw, terwijl de bal nog niet binnen speelbereik is. De scheidsrechter fluit af. Hoe hervat hij / zij het spel?

 1. Hij / zij laat de doelschop overnemen.
 2. Hij / zij geeft een indirecte vrije schop tegen de aanvaller, omdat hij te vroeg het strafschopgebied betrad.
 3. Hij / zij geeft een strafschop tegen de verdediger, omdat hij een tegenstander reglementair aanviel zonder dat de bal binnen speelbereik was.
 4. Hij / zij geeft een scheidsrechtersbal, omdat beide overtredingen even zwaar zijn.


Het juiste antwoord is : 4

Toelichting: de overtredingen vinden tegelijk plaats en worden als “even zwaar” beoordeeld. Dan wordt het een scheidsrechtersbal.

 

Antwoord – Week 16 (2023)

Na een hoekschop komt de bal bij een groep spelers ter hoogte van de strafschopstip, een

verdediger slaat nu met zijn hand de bal, maar op datzelfde moment werd deze verdediger in

zijn rug geduwd door een aanvaller. De scheidsrechter onderbreekt het spel, maar wat moet hij / zij nu beslissen?

 1. Hij / zij geeft de verdediger een waarschuwing en laat hervatten met een strafschop, omdat de handsbal qua sanctie (de waarschuwing) de ernstigste overtreding is.
 2. Hij / zij laat hervatten met een strafschop omdat de strafschop qua spelhervatting ernstiger is dan een directe vrije schop.
 3. Hij / zij laat hervatten met een directe vrije schop voor de verdediger omdat duwen een fysiek ernstigere overtreding is dan een handsbal.
 4. Hij laat hervatten met een strafschop omdat de overtreding van de verdediger qua tactische gevolgen ernstiger is dan het duwen door de aanvaller.

 

Het juiste antwoord is : 3
Toelichting: bij overtredingen die tegelijk begaan worden, wordt de meest ernstige overtreding bestraft. Indien de overtredingen na elkaar worden gemaakt, wordt de eerste overtreding bestraft.

 

Antwoord – Week 14 (2023)

Bij een inworp werpt de gooiende speler de bal (niet hard) tegen een tegenstander aan, met de duidelijke bedoeling de bal weer te kunnen spelen. Wat beslist de scheidsrechter?

 1. Hij / zij laat doorspelen.
 2. Hij / zij geeft een indirecte vrije schop tegen de inwerpende speler, alsmede een waarschuwing door het tonen van de gele kaart wegens onsportief gedrag.
 1. Hij / zij geeft een directe vrije schop tegen de inwerpende speler.
 2. Hij / zij geeft een scheidsrechtersbal.

 

Juiste antwoord is : 1 -> Zie Regel 15 de inworp: Als een speler, tijdens het correct nemen van een inworp, de bal bewust tegen een tegenstander gooit om de bal nogmaals te kunnen spelen, zonder dit te doen op een onvoorzichtige of onbesuisde wijze, of gepaard gaande met buitensporige inzet, dan moet de scheidsrechter het spel door laten gaan.


Antwoord – Week 45 (2022)

Nadat de scheidsrechter het teken voor het nemen van een strafschop heeft gegeven maakt de nemer na de afronding van zijn aanloop een schijnbeweging en hij trapt de bal vervolgens in het doel.

Wat moet de scheidsrechter beslissen?

A.  Hij / zij laat een aftrap nemen na een geldig doelpunt.
B.  Hij / zij laat de strafschop overnemen.
C.  Hij / zij keurt het doelpunt af en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij vanaf de plaats van de overtreding en toont een gele kaart aan de nemer.
D.  Hij / zij keurt het doelpunt af en hervat het spel met een scheidsrechtersbal vanaf de plaats van de overtreding.

het juiste antwoord is : C

Regel 14 De Strafschop – 2 Overtredingen en straffen: De nemer (van de strafschop) maakt een overtreding als een schijnbeweging gemaakt wordt bij het trappen van de bal, nadat de aanloop is afgerond (een schijnbeweging tijdens de aanloop is toegestaan); de scheidsrechter geeft de nemer een waarschuwing.Antwoord – Week 41 (2022)

Een fluitsignaal is niet nodig:
a. om spel te hervatten bij een vrije schop waarbij eerst de muur op juiste afstand gezet moest worden
b. om het spel te hervatten bij een strafschop
c. om een doelpunt aan te geven
d. om het spel te starten nadat een doelpunt is gescoord

 

Het juiste antwoord had moeten zijn C. In het spelregelboek bij regel 5 staat op pagina 40 dat een fluitsignaal niet nodig is om:

- het spel te onderbreken voor een doelschop, hoekschop, inworp of doelpunt
- het spel te hervatten met een vrije schop, doelschop, hoekschop, inworp

 Antwoord – Week 15 (2022)

Voor een bepaalde overtreding wordt een indirecte vrije schop toegekend. Dit is een juiste beslissing. De scheidsrechter geeft een fluitsignaal, maar vergeet zijn arm omhoog te steken. De bal wordt vervolgens van buiten het strafschopgebied direct in het doel van de tegenpartij geschoten. Welke beslissing neemt de scheidsrechter, als hij zijn fout bemerkt?

 

A. Doelpunt toekennen.
B. De vrije schop wordt overgenomen, nadat de scheidsrechter heeft laten weten dat hij verzuimd heeft zijn arm omhoog te steken.
C. Doelschop.
D. Indirecte vrije schop voor de tegenpartij op dezelfde plaats waar de eerste schop werd

genomen.

Juiste antwoord is : B

Toelichting: ja, dat is zuur natuurlijk. Maar een scheidsrechter kan op een beslissing terugkomen als het spel nog niet hervat is en het einde van de eerste en tweede helft nog niet is aangegeven. En de scheidsrechter moet op de beslissing terugkomen omdat anders de verdedigende partij zou worden benadeeld.


                              Seizoen 2021 / 2022Antwoord – Week 13 (2022)

Bij een inworp blijft de inwerper zodanig lang met de bal in zijn handen staan, dat de scheidsrechter besluit om te fluiten en hem een gele kaart te tonen wegens tijdrekken. Hoe moet het spel hierna worden hervat?

 

A.  Met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de zijlijn.
B.  Met een directe vrije schop voor de tegenpartij op de zijlijn.
C.  Met een inworp voor dezelfde partij.

 

juiste antwoord is C Tijdrekken is onsportief gedrag. Dit wordt bestraft met een waarschuwing (=gele kaart). Als er een overtreding is, een foutieve inworp, een overtreding; dan gaat de inworp naar de tegenpartij.Antwoord – Week 05 (2022)

Een doelverdediger wil de bal uitwerpen maar de gladde bal glijdt uit zijn handen. Een

aanvaller komt nu snel toegelopen maar de doelverdediger ziet echter nog net kans om de bal uit zijn doelgebied weg te slaan, voordat de aanvaller de bal in het doel kan trappen. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

 

 1. Hij /zij fluit af, toont de doelverdediger een rode kaart wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de doelverdediger de bal voor de tweede keer speelde.
 2. -> Hij /zij fluit af en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de lijn van het doelgebied die evenwijdig loopt aan de doellijn zo dicht mogelijk bij de plaats waar de doelverdediger de bal voor de tweede keer speelde.
 3. Hij / zij fluit af en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op plaats waar de doelverdediger de bal voor de tweede keer speelde.
 4. Hij /zij laat doorspelen omdat de bal per ongeluk uit de handen van de doelverdediger gleed.
Juiste antwoord is  : nummer 2 

Binnenkort start er een nieuwe cursus verenigingsscheidsrechter. Meld je aan
=> aanmelden en informatie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 46 (2021)

Op het moment dat de bal de grond raakt bij een scheidsrechtersbal, trapt een speler de bal

rechtstreeks in eigen doel. Hoe moet het spel verder?

 1. Doelpunt.
 2. Scheidsrechtersbal opnieuw nemen.
 3. Indirecte vrije trap voor de aanvallende partij.
 4. Hoekschop

 

het juiste antwoord = 4 Hoekschop
Een scheidsrechtersbal is een indirecte vrije trap en uit een indirecte vrije trap kan niet gescoord worden. Gelukkig ook niet in eigen doel. Maar de bal heeft de achterlijn gepasseerd nadat die geraakt is door een verdediger, dus een hoekschop.


Antwoord – Week 44 (2021)

Er vindt een wissel plaats. Welke spelhervatting(en) mag de wisselspeler uitvoeren als hij / zij het speelveld eerst heeft betreden?

 1. Inworp.
 2. Alle spelhervattingen.
 3. Inworp, hoekschop of indirecte vrije schop.
 4. Inworp, hoekschop, directe vrije schop of strafschop.

 

het juist antwoord is : B
Een wisselspeler mag als die in het veld is alle spelhervattingen uitvoeren. Let dus op dat voor een inworp de speler eerst in het veld komt en dan pas er weer uit gaat om de inworp te nemen. Er zijn scheidsrechters die muggenzifters zijn.Antwoord – Week 41 (2020)

Een fluitsignaal is niet nodig:
a. om spel te hervatten bij een vrije schop waarbij eerst de muur op juiste afstand gezet moest worden
b. om het spel te hervatten bij een strafschop
c. om een doelpunt aan te geven
d. om het spel te starten nadat een doelpunt is gescoord

 

Het juiste antwoord had C moeten zijn. In het spelregelboek bij regel 5 staat op pagina 40 dat een fluitsignaal niet nodig is om:

- het spel te onderbreken voor een doelschop, hoekschop, inworp of doelpunt
- het spel te hervatten met een vrije schop, doelschop, hoekschop, inworp

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Seizoen 2020 / 2021
 
 

Antwoord – Week 38

Op het moment dat de bal in het spel is, levert een verdediger hoogst onbehoorlijk commentaar op zijn eigen club-assistent-scheidsrechter. De verdediger staat in zijn strafschopgebied. Hoe moet de scheidsrechter handelen als hij hiervoor het spel onderbreekt?
a.  Hij kent een strafschop toe
b.  Hij toont de speler een gele kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats van de overtreding
c.  Hij toont de speler een rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats van de overtreding
d.  Hij toont de speler een gele kaart en hervat het spel met een strafschop.

 

Het juiste antwoord is C: commentaar op de leiding, wegwerpgebaren en dergelijke zullen worden bestraft met een gele kaart. Hoogst onbehoorlijk commentaar is erger en moet worden uitgelegd als bijvoorbeeld grove of beledigende taal en dient te worden bestraft met een rode kaart. De spelhervatting is altijd een indirecte vrije schop op de plaats van de overtreding, dus daar waar de verdediger de grove taal bezigde. Dat wil zeggen als de bal op dat moment in het spel was.

 

 XXXXXXXXXXXXXX

 

Antwoord – Week 10 (voor de corona uitbraak)

Een verdediger en een aanvaller lopen binnen het strafschopgebied naar de bal toe en de verdediger geeft de aanvaller een schouderduw terwijl de bal nog niet binnen speelbereik is.

Wat beslist de scheidsrechter?   

A  Hij / Zij onderbreekt het spel en hervat het spel met een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij.

B  Hij / Zij onderbreekt het spel en kent een strafschop toe.

C  Hij / Zij laat doorspelen.

 

Juiste antwoord = B : Omdat hij de bal niet binnen speelbereik heeft en met fysieke inzet een duel aangaat, is er sprake van duwen van een tegenstander binnen het eigen strafschopgebied, waardoor de spelhervatting een strafschop moet zijn.

 

XXXXXXXXXX

 

Seizoen 2019 / 2020

 

In het nieuwe voetbalseizoen zijn er een aantal spelregelwijzigingen. De komende voetbalvragen zullen hierover gaan:

Antwoord – Week 8

Een strafschop kan worden toegekend:
A. onafhankelijk van de plaats waar de bal zich bevindt, mits die in het spel is en op het ogenblik dat een overtreding binnen het strafschopgebied plaatsvond, waarvoor een directe vrije schop moet worden toegekend
B. als de bal zich binnen het strafschopgebied bevindt en deze in het spel is op het ogenblik dat de overtreding, ongeacht de plaats, geschiedde
C. indien de bal binnen het strafschopgebied is op het ogenblik dat de overtreding plaatsvond
D. onafhankelijk van de plaats waar de bal zich bevindt en waar de overtreding heeft plaatsgevonden, indien er sprake is van een gewelddadige handeling.

Het juiste antwoord is A. De plaats van de overtreding is beslissend. De overtreding moet binnen het strafschopgebied worden begaan. De plaats waar op dat ogenblik de bal zich bevindt doet niet ter zake. Hij moet wel in het spel zijn. Voor de gemaakte overtreding moet op grond van regel 12 een directe vrije schop worden toegekend aan de aanvallende partij.

 

Vraag – Week 10

Een verdediger en een aanvaller lopen binnen het strafschopgebied naar de bal toe en de verdediger geeft de aanvaller een schouderduw terwijl de bal nog niet binnen speelbereik is.

Wat beslist de scheidsrechter?   

A  Hij / Zij onderbreekt het spel en hervat het spel met een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij.

B  Hij / Zij onderbreekt het spel en kent een strafschop toe.

C  Hij / Zij laat doorspelen.

 

                                             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 6

Een aanvaller, die zich geheel aan de linkerzijde van het speelveld bevindt, krijgt de bal toegespeeld. Hij / zij neemt de bal aan en wil deze voorzetten. Een verdediger die buiten het strafschopgebied staat en zich op korte afstand bevindt, springt met gespreide armen en met de rug naar de bal in de baan van de voorzet. Hij / zij krijgt de bal tegen de uitgestoken hand aan en voorkomt dat de bal voor het doel komt, waar een paar teamgenoten klaar staan om de kans af te ronden. Wat moet de scheidsrechter hier doen?


a. hij / zij geeft een directe vrije schop voor opzettelijk hands
b. hij / zij laat doorspelen, want de verdediger speelt de bal niet opzettelijk met de hand
c. hij / zij kent een directe vrije schop toe aan de aanvaller voor het opzettelijk spelen van de bal met de hand en toont de verdediger een gele kaart voor het onderbreken van een veelbelovende aanval
d. hij / zij bestraft de verdediger met een directe vrije schop en toont geen kaart, omdat de handsbal niet opzettelijk is, maar hij blijft wel in balbezit.

 

Het juiste antwoord is C. De handsbal wordt als opzettelijk beoordeeld, omdat de verdediger opspringt met gespreide armen. Dit is geen natuurlijke houding. Voor het onderbreken van een veelbelovende aanval dient de overtreder de gele kaart te worden getoond.

  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 4

Een doelverdediger loopt zijn strafschopgebied uit om een bal te onderscheppen. Deze is door een tegenstander te hard getrapt, zodat een medespeler van hem tevergeefs achter de bal aanloopt. Als deze ziet dat de doelverdediger de bal gaat pakken, vermindert hij duidelijk vaart, omdat hij de bal niet meer kan bereiken. De doelverdediger glijdt echter uit en valt. Deze raakt in paniek en slaat de bal met de hand buiten het strafschopgebied weg. Vervolgens trapt een medespeler die in de buurt staat de bal weg voor een inkomende aanvaller. Wat moet de scheidsrechter beslissen?


a. hij/zij toont de doelverdediger de rode kaart, want deze mag de bal niet met de hand spelen buiten zijn strafschopgebied
b. hij/zij kent een directe vrije schop toe voor het maken van opzettelijk hands en toont geel voor onsportief gedrag
c. hij/zij geeft een directe vrije schop voor hands en toont de rode kaart voor het voorkomen van een duidelijke scoringskans
d. hij/zij toont de doelverdediger een gele kaart, omdat de handsbal nogal ongelukkig was

 

Het juiste antwoord is B: De doelverdediger maakt opzettelijk hands en moet daarvoor worden bestraft met een directe vrije schop. Omdat een medespeler in de buurt is, die de bal vervolgens wegtrapt, is er geen sprake van het ontnemen van een duidelijke scoringskans en dient de opzettelijke handsbal bestraft te worden met een gele kaart wegens onsportief gedrag.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 2

Uit welke spelhervatting kan je direct scoren

 1. Een doelschop
 2. Een inworp
 3. Een aftrap
 4. Een hoekschop
 5. Een scheidsrechtersbal

 
A. Uit al deze spelhervattingen kan je direct scoren (maar niet uit een indirecte vrije trap)
B. Uit een inworp en hoekschop kan je direct scoren.
C. Uit een inworp en een scheidsrechtersbal kan je niet direct scoren, wel uit de andere spelhervattingen
D. Uit een aftrap kan je niet direct scoren, uit de andere spelhervattingen wel.

 
Het goed antwoord is C : uit een inworp en scheidsrechters bal kan niet direct gescoord worden. Wel uit een doelschop (maar probeer dat maar eens). Zie ook Voetbalmasterz.

  

                                                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAntwoord – Week 52

Je kunt niet-strafbaar buitenspel staan, als je de bal rechtstreeks krijgt via:
1. Een doelschop
2. Een inworp
3. Een hoekschop
4. Een scheidsrechtersbal

a. Alle vier zijn juist.
b. Alleen 1, 2 en 3 zijn juist.
c. Alleen als je de bal via een inworp of hoekschop krijgt kan je niet-strafbaar buitenspel staan.
d. Alleen als je de bal via een hoekschop krijgt kan je niet buitenspel-strafbaar staan.

Het juiste antwoord is A : Alle vier zijn juist.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 50
Bij een aanval van ploeg A valt de bal tussen 2 tegenstanders in. De bal belandt in een kluts en stuit van het been van de aanvaller en gaat naar de verdediger die op de grond ligt. Deze gaat met de hand naar de bal en slaat deze weg. De bal komt vervolgens bij de aanvaller terecht die de bal tegenhoudt met de arm en hem tussen zijn arm en zijn lichaam klemt. Beide spelers maken bijna tegelijkertijd opzettelijk hands. Wat beslist de scheidsrechter?

 

A.         Omdat het bijna tegelijkertijd gebeurt en beide overtredingen even zwaar zijn hervat de scheidsrechter met een scheidsrechtersbal.

B.         Omdat beide spelers op bijna hetzelfde moment een even zware overtreding maken laat de scheidsrechter doorspelen.

C.        De verdediger maakt de eerste overtreding. Daarna maakt de aanvaller pas hands, dus kent de scheidsrechter een directe vrije schop toe aan de aanvallende partij.

D.         Omdat beide spelers hands maken geeft de scheidsrechter een scheidsrechtersbal en geeft hen beide een gele kaart voor het opzettelijk spelen van de bal met de hand.

 

Het juiste antwoord is C: het zijn wel dezelfde overtredingen, namelijk opzettelijk hands maken, doch duidelijk is dat de verdediger de eerste overtreding maakt en de eerste overtreding moet dus worden bestraft.

 

                                          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 48

Een indirecte vrije schop ter hoogte van het strafschoppunt, te nemen door de aanvallende partij, wordt zo uitgevoerd dat een aanvaller de bal even met de voet aanraakt. De bal wordt hierbij duidelijk bewogen. Hierna schiet een tweede aanvaller de bal op het doel. Wat beslist de scheidsrechter, als de bal hieruit rechtstreeks in het doel wordt geschoten?

a. overnemen van de indirecte vrije schop
b. doelpunt afkeuren en spel hervatten met een doelschop
c. aftrap na geldig doelpunt
d. overnemen van de indirecte vrije schop en gele kaart voor de eerste aanvaller


Het juiste antwoord op de vraag is C. De bal is bij een indirecte vrije schop ook in het spel wanneer men de bal met de voeten aanraakt en beweegt.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 46

Een speler werpt de bal in. De scheidsrechter ziet dat de speler tijdens de inworp met beide hakken op de zijlijn staat en met de rest van zijn voeten in het speelveld. De tegenpartij is van mening dat de inworp daarom niet correct is genomen en protesteert. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

a. hij / zij fluit af, omdat bij een inworp beide voeten van de speler die de inworp neemt zich achter de zijlijn moeten bevinden en laat de tegenpartij inwerpen
b. hij / zij fluit af, omdat bij een inworp beide voeten van de speler die de inworp neemt zich volledig op of achter de zijlijn moeten bevinden en laat de tegenpartij inwerpen
c. hij / zij fluit af en laat de inworp overnemen
d. hij / zij laat het spel doorgaan omdat de inworp correct is uitgevoerd

 

Het juiste antwoord moet D zijn: bij een inworp moet je op het moment van inwerpen met een gedeelte van elke voet op of achter de zijlijn staan.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 44

Een verdediger en een aanvaller lopen binnen het strafschopgebied naar de bal toe en de verdediger geeft de aanvaller een schouderduw terwijl de bal nog niet binnen speelbereik is.

Wat beslist de scheidsrechter?   

A  Hij / Zij onderbreekt het spel en hervat het spel met een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij.

B  Hij / Zij onderbreekt het spel en kent een strafschop toe.

C  Hij / Zij laat doorspelen.

 

Het juiste antwoord is B. Omdat hij de bal niet binnen speelbereik heeft en met fysieke inzet een duel aangaat, is er sprake van duwen van een tegenstander binnen het eigen strafschopgebied, waardoor de spelhervatting een strafschop moet zijn.

Tja, er is altijd veel misverstand over de schouderduw. Een schouderduw is een duel met jouw schouder tegen de schouder van je tegenspeler. Dit mag, als de bal maar binnen jullie speelbereik is en je de mogelijkheid hebt om de bal te spelen. Zie ook: https://www.voetbalmasterz.nl/spelsituaties/schouderduw/

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Antwoord – Week 42

 Een fluitsignaal is niet nodig:

a. om spel te hervatten bij een vrije schop waarbij eerst de muur op juiste afstand gezet moest worden
b. om het spel te hervatten bij een strafschop
c. om een doelpunt aan te geven
d. om het spel te starten nadat een doelpunt is gescoord

 

Het juiste antwoord is c. In het spelregelboek bij regel 5 staat op pagina 40 dat een fluitsignaal niet nodig is om:

- het spel te onderbreken voor een doelschop, hoekschop, inworp of doelpunt
- het spel te hervatten met een vrije schop, doelschop, hoekschop, inworp  

                                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 40

Er is ook een spelregelwijziging betreft “De Doelschop”. Welke situatie is juist (vanaf de junioren, dus JO15 en MO15):

 1. De bal is in het spel als die het strafschopgebied heeft verlaten.
 2. Tegenstanders dienen altijd bij het nemen van een doelschop, zich buiten het strafschopgebied te bevinden.
 3. Wanneer de doelschop snel genomen wordt en hierdoor een of meer aanvallers niet tijdig het strafschopgebied kunnen verlaten, laat de scheidsrechter doorspelen.
 4. De bal is in het spel wanneer een doelschop is genomen: de bal hoeft het strafschopgebied niet meer te verlaten voordat een tegenstander deze mag spelen.

 

 1. Situatie 1 is juist
 2. Situatie 2 is juist
 3. Situatie 3 en 4 zijn juist
 4. Situatie 2, 3 en 4 zijn juist

 

Antwoord D is juist. Zie de spelregelwijziging Regel 16: De doelschop

• De bal is in het spel wanneer een doelschop is genomen: de bal hoeft het strafschopgebied niet meer te verlaten voordat een tegenstander deze mag spelen

• Tegenstanders dienen altijd bij het nemen van een doelschop, zich buiten het

strafschopgebied te bevinden

• Wanneer de doelschop snel genomen wordt en hierdoor een of meer aanvallers niet tijdig het strafschopgebied kunnen verlaten, laat de scheidsrechter doorspelen.

 

                                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Antwoord – Week 38

Als de bal de scheidsrechter raakt kan een scheidsrechtersbal worden toegekend.

Welke situaties zijn juist

 1. In alle situaties wordt een scheidsrechtersbal toegekend.
 2. Het team dat al balbezit had hierdoor een veelbelovende aanval krijgt.
 3. De bal in het doel gaat nadat de bal de scheidrechter geraakt heeft.
 4. De tegenstander balbezit krijgt.

 

 1. Situatie 1 is juist
 2. Situatie 3 is juist
 3. Situatie 3 en 4 zijn juist
 4. Situatie 2, 3 en 4 zijn juist

 

Het juiste antwoord is D. Zie de spelregelwijziging Regel 9: De bal in en uit het spel. Een scheidsrechtersbal wordt toegekend indien de bal de scheidsrechter raakt (of andere match officials) en deze hierdoor in het doel gaat, de tegenstander balbezit krijgt of het team dat al balbezit had een veelbelovende aanval krijgt.

                                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 36

Waar moet je het veld uit als je gewisseld wordt?

a. Bij de middellijn aan de kant van de dug-out.
b. Bij de middellijn aan de ene of andere kant.
c. Daar waar je het snelst het veld uit kunt tenzij de scheidsrechter anders aangeeft.
d. Daar waar je het snelst het veld uit kunt, bij de zijlijn of achterlijn.

Het juiste antwoord is C. Voorheen moest een speler bij de middellijn aan de kant van de dug-out het veld uit. Om zo min mogelijk speeltijd verloren te laten gaan en tijdrekken te voorkomen, moet de speler nu het veld uit waar dit het snelste kan. Om problemen met publiek of andere spelers te voorkomen, kan de scheidsrechter een andere plek aanwijzen. De aanwijzing van de scheidsrechter moet uiteraard opgevolgd worden.

 

                                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Antwoord – Week 34
                 

Het begin van de wedstrijd: Het team dat de toss wint:

A. Mag het doel kiezen dat in de eerste speelhelft verdedigd wordt.
B. Mag de aftrap nemen
C. Krijgt de keuze om ofwel de aftrap te nemen of het doel dat in de eerste helft verdedigd wordt.

Juiste antwoord = C. Dit is een regel die veranderd is. De winnaar van toss mag kiezen tussen de aftrap of de speelhelft. Voor de verliezer heeft dan de tweede keus.

                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 24 (van vorig seizoen)

 Uit een doelschop komt de bal buiten het strafschopgebied, doch hij waait door de harde wind terug in het doel, zonder dat deze is aangeraakt door een andere speler. Wat beslist de scheidsrechter?

a.  Hoekschop toekennen
b.  Doelschop overnemen
c.  Doelpunt
d.  Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij

 Het goede antwoord is A. Vanuit een doelschop kan rechtstreeks gescoord worden in het doel van de tegenstander. Als de bal het strafschopgebied niet had verlaten, was die niet in het spel geweest en moet de doelschop opnieuw genomen worden. Als de bal over de doellijn gaat aan de eigen kant na het strafschopgebied verlaten te hebben, kan er niet gescoord worden, maar is de bal achter na het laatst geraakt te zijn door verdedigende partij. Dus een hoekschop.

(zie Regel 16 De Doelschop)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Seizoen 2018 / 2019

Antwoord – Week 20

Als een reservespeler op die op de bank zit van de trainer de opdracht krijgt zich warm te gaan lopen, waar kan hij / zij dit dan het beste doen?


a. Dat maakt niet uit, als spelers en officials maar niet gehinderd worden
b. In het gebied voor de eigen dugout, indien spelers en officials maar niet gehinderd worden
c. Aan de zijde van de speelhelft waar de assistent scheidsrechter is, zonder deze te hinderen
d. Buiten het speelveld aan de zijde van de dugouts


Het juiste antwoord is C
. Aanvullende instructies (regel 4): Wisselspelers die zich warmlopen, moeten dit doen aan de zijde waar de dug-outs zich bevinden op de helft van de assistent-scheidsrechter. Zij moeten afwijkende kleding dragen. Dit voorkomt verwarring voor de assistent-scheidsrechter aan de andere zijde van het veld.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 18

Bij een inworp aan het einde van een wedstrijd met een voorsprong voor de thuispartij blijft de inwerper van de thuispartij zodanig lang met de bal in zijn handen staan, dat de scheidsrechter besluit om te fluiten en hem een gele kaart te tonen wegens tijdrekken.

Hoe moet het spel hierna worden hervat?

A. Met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de zijlijn.
B. Met een directe vrije schop voor de tegenpartij op de zijlijn.
C. Met een inworp voor dezelfde partij.
D. Met een inworp voor de tegenpartij.

 Het goede antwoord is C. Een gele kaart voor onsportief gedrag. Maar de spelhervatting blijft hetzelfde, dus een inworp voor dezelfde partij.

                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 14

Een doelverdediger wil de bal uitwerpen maar de gladde bal glijdt uit zijn / haar handen. Een aanvaller komt nu snel toegelopen, maar de doelverdediger ziet echter nog net kans om de bal uit zijn doelgebied weg te slaan, voordat de aanvaller de bal in het doel kan trappen. Wat moet de scheidsrechter beslissen?


A.  Hij / zij fluit af, toont de doelverdediger een rode kaart wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de doelverdediger de bal voor de tweede keer speelde.
B.  Hij / zij fluit af en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de lijn van het doelgebied die evenwijdig loopt aan de doellijn zo dicht mogelijk bij de plaats waar de doelverdediger de bal voor de tweede keer speelde.
C.  Hij / zij fluit af en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op plaats waar de doelverdediger de bal voor de tweede keer speelde.
D.  Hij / zij laat doorspelen omdat de bal per ongeluk uit de handen van de doelverdediger gleed.


Het juiste antwoord is b
. Zie Regel 12 (Overtredingen en onbehoorlijk gedrag) 2. Indirecte vrije schop: Een indirecte vrije schop wordt toegekend indien een doelverdediger, binnen zijn eigen strafschopgebied, de bal met zijn handen raakt nadat hij deze in het spel heeft gebracht en voordat de bal is geraakt door een andere speler.

                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 12

De nemer van een strafschop komt tijdens zijn aanloop ten val, maar krabbelt snel op en na enkele passen schiet hij / zij de bal in het doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?


A. Hij / zij kent het doelpunt toe en laat aftrappen.
B. Hij / zij keurt het doelpunt af en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij.
C. Hij / zij keurt het doelpunt af, toont de nemer van de strafschop een gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije voor de tegenpartij.
D. Hij / zij keurt het doelpunt af, toont de nemer van de strafschop een gele kaart en laat de strafschop overnemen.

Antwoord A is het goede antwoord. Het is zelfs toegestaan een schijnbeweging te maken in de aanloop, echter niet tijdens het trappen van de bal. Ook hakballen zijn toegestaan, mits ze bal in voorwaartse richting wordt verplaatst.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 10 

Een verdediger speelt een directe vrije schop van buiten zijn eigen strafschopgebied terug naar zijn doelman.
De doelman stond even te slapen, lette niet op en de bal verdwijnt achter hem / haar in het doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

a. Hij / zij kent een doelpunt toe en laat hervatten met een aftrap na geldig doelpunt.
b. Hij / zij kent een hoekschop toe.
c. Hij / zij laat de directe vrije schop overnemen.
d. Hij / zij kent een doelschop toe.

Het juiste antwoord is B. Zie Regel 13 De vrije schoppen: als een directe of indirecte vrije schop rechtstreeks in het eigen doel wordt getrapt, wordt een hoekschop toegekend.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 08
Net buiten het strafschopgebied wordt een aanvaller door een tegenstander bij zijn shirt vastgepakt omdat de aanvaller hem dreigt te passeren. Op de lijn van het strafschopgebied laat de tegenstander de aanvaller weer los, waardoor de aanvaller valt. De scheidsrechter fluit af en moet:

a.    Een directe vrije schop toekennen.

b.    Een directe vrije schop toekennen en de verdediger de gele kaart of rode kaart tonen.

c.     Een strafschop toekennen.

d.    Een strafschop toekennen en de verdediger een gele kaart of rode kaart tonen.

Het juiste antwoord is D.  De uitwerking van de overtreding vindt plaats in het strafschopgebied. Daarom een strafschop, de persoonlijke straf is een gele kaart, tenzij de aanvaller een duidelijke scoringskans is ontnomen. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 06
Een speler is door de scheidsrechter naar de kant verwezen om zijn uitrusting in orde te maken, dan mag de speler het veld weer betreden:

a.  Als hij tijdens het spel een teken krijgt van de 4e official

b.  Als hij tijdens het spel een teken krijgt van de scheidsrechter

c.  Als hij tijdens het spel een teken krijgt van de eerste assistent-scheidsrechter

d.  Als het spel is onderbroken

Het juiste antwoord is B. Alleen de scheidsrechter bepaald wanneer een speler (of verzorger) het veld mag betreden en verlaten. En dit kan ook als het spel niet onderbroeken is. Ook als de veters weer gestrikt worden, kan de scheidsrechter de speler aanwijzen dit buiten het veld te doen en de wedstrijd hiermee niet op te houden. (Maar bij de pupillen mag de scheidsrechter best even helpen strikken).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 04 

Wanneer is een fluitsignaal nodig?

a.  Bij het toekennen van een doelpunt.

b.  Om het spel te hervatten nadat het spel onderbroken is voor het tonen van een kaart.

c.  Om het spel te laten hervatten met een vrije schop.

d.  Bij het toekennen van een hoekschop.


Het juiste antwoord is B. Er zijn maar enkele spelhervattingen waarbij een fluitsignaal nodig is om het spel te hervatten. Dat zijn een strafschop, een vrije trap waarbij een muurtje wordt opgesteld, de aftrappen bij het begin van een wedstrijd en na rust en na een doelpunt. Ook als een overtreding heeft plaatsgevonden die bestraft werd met een kaart kan pas hervat worden na het fluitsignaal van de scheidsrechter.

Een snelle inworp, vrije trap of hoekschop kan in het voordeel zijn van het team die deze toegewezen krijgt. Maar de bal moet wel stilliggen als deze getrapt wordt.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 02 

Op het moment dat de bal de grond raakt bij een scheidsrechtersbal, trapt een speler de bal rechtstreeks in eigen doel. Hoe moet het spel verder?

a.  Doelpunt.

b.  Scheidsrechtersbal opnieuw nemen.

c.  Indirecte vrije trap voor de aanvallende partij.

d.  Hoekschop

Het juiste antwoord is (D), een hoekschop. Een scheidsrechtersbal is een indirecte vrij trap. Hieruit kan niet rechtstreeks gescoord worden. De verdedigende partij schiet de bal over de achterlijn, dus de spelhervatting is een hoekschop.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 50 

Er vindt een wissel plaats. Welke spelhervatting(en) mag de wisselspeler uitvoeren als hij / zij het speelveld eerst heeft betreden?

a.  Inworp.

b.  Alle spelhervattingen.

c.  Inworp, hoekschop of indirecte vrije schop.

d.  Inworp, hoekschop, directe vrije schop of strafschop. 

Juiste antwoord = B 
Een gewisselde speler is een volwaardige speler. Maar een wisselspeler is pas in het spel, als die het veld betreden heeft. Dus ook bij een inworp: het veld instappen en dan weer achter de lijn om de bal in te werpen.

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 48 

In welke van de volgende situaties dient het spel te worden hervat met een indirecte vrije schop?

a.  Te hoog trappen op het moment dat een tegenstander de bal wil koppen en waarbij de tegenstander wordt geraakt.

b.  Een tegenstander duwen.

c.  Een tegenstander proberen te laten struikelen.

d.  Spelen op gevaarlijke wijze.

 
Het juiste antwoord = D

Bij spelen op gevaarlijke wijze wordt de tegenstander wordt hierbij niet geraakt, zou de tegenstander geraakt worden dan is het een directe vrije schop. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 46 

De assistent-scheidsrechter steekt zijn vlag omhoog om aan te geven dat de bal de zijlijn geheel gepasseerd heeft. Voordat de scheidsrechter echter kan fluiten, ziet de scheidsrechter dat een verdediger binnen zijn strafschopgebied een tegenstander slaat.

Wat moet de beslissing van de scheidsrechter zijn?

 1. De scheidsrechter toont de verdediger een rode kaart en hervat het spel met een inworp.
 2. De scheidsrechter toont de verdediger een rode kaart en hervat het spel met een strafschop.
 3. De scheidsrechter toont de verdediger een gele kaart en hervat het spel met een strafschop.
 4. De scheidsrechter toont de verdediger een gele kaart en hervat het spel met een inworp.

 Het juiste antwoord is : 1

Slaan van een speler wordt bestraft met het heenzenden, dus een rode kaart. De bal was uit het spel toen dit voorval plaatsvond. De spelhervatting is dan hoe het spel hervat moest worden, een inworp.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 44

 Bij een strafschop aan het einde van de wedstrijd stuit de bal uit de strafschop via de lat vóór de doellijn op de grond en gaat dan alsnog in het doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

a.         Doelpunt afkeuren en de strafschop laten overnemen, want de strafschop is niet rechtstreeks in het doel geschoten.

b.         Doelpunt afkeuren en de strafschop laten overnemen, want de strafschop heeft zijn uitwerking gehad op het moment dat de bal tegen de lat komt.

c.         Doelpunt afkeuren en de strafschop laten overnemen, want de strafschop heeft zijn uitwerking gehad op het moment dat de bal vóór de doellijn op de grond komt.

d.         Doelpunt toekennen en wedstrijd beëindigen.

Het juiste antwoord is : D 

De strafschop heeft zijn uitwerking gehad wanneer de bal niet meer beweegt, uit het spel gaat of als de scheidsrechter het spel onderbreekt voor een overtreding van de spelregels

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord - Week 42

Op het moment dat een aanvaller ter hoogte van de doellijn de bal in het verlaten doel van de tegenpartij wil koppen, trapt een tegenstander de bal met een te hoog geheven been voor zijn hoofd weg zonder daarbij de tegenstander te raken. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

a.         Hij kent een indirecte vrije schop toe wegens het spelen op gevaarlijke wijze.

b.         Hij toont de te hoog trappende speler een gele kaart wegens het spelen op gevaarlijke wijze en kent een indirecte vrije schop toe.

c. Hij toont de te hoog trappende speler een gele kaart wegens het spelen op gevaarlijke wijze en kent een strafschop toe.

d. Hij toont de te hoog trappende speler een rode kaart wegens het spelen op gevaarlijke wijze en het daarmee voorkomen van een duidelijke scoringskans en kent een indirecte vrije schop toe

Het juiste antwoord = D

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord - Week 40 

Wanneer moet het spel hervat worden met een indirecte of directe vrije schop? 

a.  Als een doelman verblind wordt door het flitslicht van een fotograaf.

b.  Als tegelijkertijd overtredingen werden begaan door spelers van verschillende teams.

c.  Als een toeschouwer tijdens het spel het speelveld betreedt.

d.  Als een trainer tijdens het spel het speelveld betreedt.

Antwoord D : Een trainer wordt geacht in de instructiezone te blijven. Een verzorger mag na toestemming te hebben gekregen van de scheidsrechter het veld op komen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord - Week 38

 Hoeveel wisselspelers mogen er opgesteld worden in de B-categorie

 1. Drie
 2. Vier
 3. Vijf
 4. Zes

 Antwoord : 5 wisselspelers zie Spelregels 2018/'19, Spelregelwijzigingen

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord - Week 23  (vorig seizoen)

Tijdens het spel heeft een speler toestemming gevraagd en gekregen van de scheidsrechter om het speelveld definitief te verlaten, omdat hij geblesseerd is. Lopend naar de zijlijn komt de bal in zijn buurt. Hij trapt de bal naar een medespeler die de bal gelijk in het doel schiet. Wat zal de scheidsrechter nu beslissen? 

1. Persoonlijke straf
a. geen kaart
b. gele kaart
c. rode kaart 

2. Spelstraf
a. geen vrije schop
b. scheidsrechtersbal
c. indirecte vrije schop
d. directe vrije schop
e. strafschop 

3. Plaats van de hervatting
a. op de plaats waar de medespeler de bal ontving
b. op de plaats waar de bal was toen…
c. bij de zijlijn
d. op de plaats waar de geblesseerde speler de bal speelde
e. aftrap na doelpunt 

Het juiste antwoord is B-C-D: Omdat de scheidsrechter toestemming had gegeven het speelveld definitief te verlaten, mag deze speler zich niet meer met het spel bemoeien. Nu hij dit wel doet, maakt hij zich schuldig aan onsportief gedrag. Daarvoor krijgt hij de gele kaart. Hij mocht de bal niet spelen, dus uit de spelsituatie nadien kan niet gescoord worden. De spelhervatting is dan een indirecte vrije trap.

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Seizoen 2017 / 2018

Antwoord - Week 21 
Bij het nemen van een strafschop tijdens de wedstrijd komt een aanvaller te vroeg in het strafschopgebied. De strafschop wordt tegen de paal geschoten. Wat beslist de scheidsrechter? 
1. Disciplinaire straf
a. geen kaart
b. vermaning
c. gele kaart
d. rode kaart 
2. Spelstraf
a. geen vrije schop
b. indirecte vrije schop
c. directe vrije schop
d. strafschop 
3. Plaats van de hervatting
a. waar de bal was toen…
b. waar de overtreding plaatsvond
c. vanaf de strafschopstip
d. vanaf een willekeurige plaats in het doelgebied 
Het juiste antwoord is A-B-B: een medespeler van de strafschopnemer maakt de overtreding. De strafschop wordt niet overgenomen. De spelhervatting is een indirecte vrije schop te nemen op de plaats van de overtreding. Voor deze overtreding wordt geen persoonlijke straf toegekend. 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Antwoord - Week 19 
Wat beslist de scheidsrechter als hij / zij, nadat er een doelpunt is gescoord en nog voordat het spel is hervat, constateert dat zich een wisselspeler op het speelveld bevond toen het doelpunt werd gescoord?
a. Hij /zij moet het doelpunt goedkeuren
b. Hij / zij moet het doelpunt goedkeuren indien de wisselspeler behoort bij het team dat het doelpunt tegen kreeg
c. Hij / zij moet het doelpunt altijd afkeuren
d. Hij / zij moet het doelpunt alleen afkeuren indien deze wisselspeler het spel beïnvloed heeft.
Het juiste antwoord is B: De scheidsrechter moet het doelpunt goedkeuren als deze wisselspeler behoorde bij het team, dat het doelpunt tegen kreeg. Was het een wisselspeler geweest van het team dat het doelpunt scoorde, dan had de scheidsrechter het doelpunt moeten afkeuren. Het spel had dan moeten worden hervat met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op een willekeurige plaats in het doelgebied.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord - Week 17
 

Kort voor de rust kent de scheidsrechter een doelpunt toe, hoewel de assistent-scheidsrechter heeft gevlagd voor een overtreding. Onmiddellijk daarna constateert de scheidsrechter dat het tijd is en hij fluit voor de rust. In de kleedkamer overtuigt de assistent-scheidsrechter de scheidsrechter ervan waarom hij heeft gevlagd, welk vlaggen door de scheidsrechter werd genegeerd. De scheidsrechter deelt vervolgens aan de aanvoerders mede, dat hij dit doelpunt alsnog heeft geannuleerd. Is dit juist?

a. Ja
b. Neen, een toegekend doelpunt kan op dat moment niet meer worden geannuleerd
c. Ja, doch uitsluitend na overleg met de aanvoerders
d. Ja, want het spel was nog niet hervat met een beginschop na een gescoord doelpunt 

Het juiste antwoord is BDe scheidsrechter kan niet meer op zijn beslissing terugkomen indien het spel inmiddels is hervat of de scheidsrechter heeft gefloten einde 1e dan wel 2e helft, zoals hier. Het kort voor de rust toegekende doelpunt kan dus niet meer worden geannuleerd. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 15

De doelverdediger is, in zijn doelgebied tijdens het spel, bezig iets aan zijn uitrusting in orde te brengen en heeft daarvoor zijn handschoenen en een schoen uitgedaan. Onverwacht ontstaat er toch een doelkans voor de tegenpartij en wordt de bal op doel geschoten. De doelverdediger gooit nu binnen zijn doelgebied zijn schoen tegen de bal, die daardoor naast in plaats van in het doel gaat. Wat zal de scheidsrechter moeten beslissen?

 

1. Disciplinaire straf
a. geen kaart
b. gele kaart
c. rode kaart

2. Spelhervatting
a. geen vrije schop
b. indirecte vrije schop
c. hoekschop
d. strafschop
e. doelschop

3. Plaats van de hervatting
a. op de plaats waar de bal met de schoen werd geraakt
b. op de lijn van het doelgebied, die evenwijdig loopt aan de doellijn
c. op de strafschopgebied
d. in het hoekschopgebied
e. in het doelgebied

Het juiste antwoord is B-B-B: de schoen tegen de bal gooien wordt gezien als onsportief gedrag, waarvoor de gele kaart getoond dient te worden. De spelhervatting voor deze onderbreking is een indirecte vrije schop en omdat het binnen het doelgebied geschiedde, is de plaats van de hervatting de lijn van het doelgebied, die evenwijdig loopt met de doellijn. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 13
 

Op het moment dat de doelman de bal wil vangen in zijn eigen doelgebied, krijgt hij van een aanvaller een schouderduw. Daardoor krijgt de aanvaller de bal vrij voor het doel. Op het moment dat hij de bal in het doel wil schieten, pakt de doelman zijn been vast. De scheidsrechter fluit. Wat is de spelhervatting?

a. strafschop voor de aanvaller
b. directe vrije schop voor de doelverdediger
c. indirecte vrije schop voor de doelverdediger
d. indirecte vrije schop voor de aanvaller

 

Het juiste antwoord moest B zijnde spelhervatting is een directe vrije schop voor de doelman, omdat de doelman binnen zijn doelgebied een schouderduw krijgt, terwijl hij de bal nog niet in zijn bezit heeft. Er volgt een 2e overtreding, begaan door de doelman. Omdat de overtredingen niet gelijktijdig plaatsvinden, wordt de eerste overtreding bestraft en is de spelhervatting derhalve de directe vrije schop voor het niet correct aanvallen van de doelverdediger.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord - Week 11

Bij een doelschop loopt een aanvaller te vroeg toe. Een verdediger ziet dit en blokkeert hem de weg naar de bal. De scheidsrechter wacht tot de bal buiten het strafschopgebied is gekomen, onderbreekt dan het spel, zendt de verdediger van het speelveld door het tonen van de rode kaart en hervat het spel met een strafschop voor de aanvallende partij. Zijn deze beslissingen juist?

a. de verdediger had niet van het speelveld moeten worden gestuurd (een geval van obstructie)
b. nee, op het moment van de overtreding was de bal nog binnen het strafschopgebied, zodat de doelschop moet worden overgenomen. De persoonlijke straf is afhankelijk van de ernst van de overtreding
c. ja, de scheidsrechter had gedeeltelijk gelijk; het wegzenden van de speler door het tonen van de rode kaart is juist, doch de doelschop moet worden overgenomen
d. ja, de scheidsrechter had gedeeltelijk gelijk; het toekennen van de strafschop is juist, de rode kaart niet, want de speler was niet doorgebroken 

Het antwoord moest B zijn: Zolang de bal niet buiten het strafschopgebied is geweest, is hij niet in het spel en elke aanraking door welke speler dan ook betekent dat de doelschop opnieuw moet worden genomen. Daar de bal niet in het spel is, kunnen geen spelstraffen worden gegeven. Zou een tegenstander – tegen de voorschriften – binnen het strafschopgebied komen en door een verdediger ongeoorloofd worden aangevallen, dan kan geen strafschop worden toegekend. Wel kan de betrokken overtreder een waarschuwing ontvangen of van het speelveld worden gezonden.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord - Week 9

In de rust hebben de doelverdediger en een veldspeler van tenue gewisseld. Als het spel in de tweede helft een paar minuten aan de gang is, wordt dit opgemerkt door de scheidsrechter. Op welke manier zal deze nu juist handelen? 

a. hij geeft beide spelers een waarschuwing door het tonen van de gele kaart zodra dit mogelijk is, zonder hiervoor het spel te onderbreken

b. hij onderbreekt het spel, geeft beide spelers een waarschuwing door het tonen van de gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal

c. hij onderbreekt het spel, geeft beide spelers een waarschuwing door het tonen van de gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij

d. hij wacht tot de bal uit het spel is. Speelt één van beiden eerder de bal, dan wordt het spel onderbroken, krijgen beide spelers een waarschuwing door het tonen van de gele kaart en wordt het spel hervat met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij

Het juiste antwoord is A Wisseling zonder kennisgeving aan de scheidsrechter en zonder verandering van kleding zou tot een strafschop kunnen leiden, als de nieuwe doelverdediger binnen het eigen strafschopgebied de bal opzettelijk met de hand of arm zou spelen. Als wel van kleding is gewisseld, maar de mededeling aan de scheidsrechter is achterwege gebleven (bijvoorbeeld bij een wisseling tijdens de rust), dan moet de scheidsrechter in het hierboven genoemde geval niet een strafschop toekennen, maar volstaan met een waarschuwing aan de beide spelers, zodra dit mogelijk is, zonder het spel hiervoor te onderbreken.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Antwoord - Week 7 

Uit een aftrap kan: 

a. nooit rechtstreeks gedoelpunt worden.

b. alleen rechtstreeks worden gedoelpunt in het doel van de tegenpartij.

c. alleen rechtstreeks worden gedoelpunt in het eigen doel.

d. worden gedoelpunt zowel in eigen doel als in het doel van de tegenpartij.

 
Het juiste antwoord is B

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord - Week 5 

Een verdediger, met de bal aan de voet, ziet een aanvaller op zich afkomen en speelt daarom de bal doelbewust met zijn voet naar zijn eigen doelman. Deze doelman bokste de bal weg met zijn arm (of eigenlijk elleboog), waarna de bal over de doellijn naast het doel belandt. Welke beslissing dient de scheidsrechter hier te nemen?

a. Scheidsrechter kent een hoekschop toe.

b. Scheidsrechter kent een indirecte vrije schop toe op de plaats waar de doelman de bal aanraakte.

c. Scheidsrechter kent een indirecte vrije schop toe op de plaats waar de verdediger de bal doelbewust naar de doelman speelde en geeft hem een waarschuwing door het tonen van een gele kaart.

d. Scheidsrechter kent een indirecte vrije schop schop toe op de plaats waar de doelman de bal raakte en toont hem een gele kaart. 

Het antwoord moet B zijn:  De doelverdediger wordt geacht in het bezit van de bal te zijn, wanneer hij / zij deze raakt met enig deel van zijn armen of handen. Het maakt dus geen verschil of de doelverdediger de bal met de hand(en) of arm(en) aanraakt. Hij / zij wordt bij aanraking met hand of arm van de doelbewuste terugspeelbal bestraft met een indirecte vrije schop, een waarschuwing (gele kaart) kan achterwege blijven.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord - Week 3 

Juist buiten het strafschopgebied wordt een aanvaller door een verdediger onderuit gehaald. Dezelfde aanvaller neemt snel (met nog verdedigers in de buurt) de toegekende vrije schop en schiet de bal tegen de lat. Hij krijgt de bal direct weer terug en schiet de bal nu in het doel van de tegenpartij. Is dit een geldig doelpunt ? 

a. Neen, de vrije schop moet worden overgenomen.

b. Ja.

c. Neen, de aanvaller had op een teken van de scheidsrechter moeten wachten.

d. Neen, de verdedigende partij krijgt een indirecte vrije schop te nemen op de plaats waar deze aanvaller voor de tweede maal de bal speelde. 

Antwoord = D : Regel 13 De Vrije Schoppen: Als de nemer (van de vrije schop), nadat de bal in het spel is, de bal voor de tweede keer raakt voordat deze is geraakt door een andere speler wordt een indirecte vrije schop toegekend, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 49 

Een speler van de verdedigende partij houdt binnen zijn eigen strafschopgebied, terwijl de bal bij de rechtsbuiten in de omgeving van de hoekvlag is, een aanvaller vast. De scheidsrechter kent nu :

a. een indirecte vrije schop toe, omdat de aanvaller geen doelrijpe kans had.

b.  een strafschop toe.

c.  een directe vrije schop toe op de plaats waar de bal zich bevond en hij geeft de verdediger een waarschuwing door het tonen van de gele kaart.

d. een indirecte vrije schop toe op de plaats waar de bal was en hij geeft de verdediger een waarschuwing door het tonen van de gele kaart. 

Antwoord B. is juist. Een vrije schop wordt genomen op de plaats waar de overtreding plaatsvond. Een directe vrije schop in het strafschopbied is een strafschop. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – week 47 

Indien een doelverdediger opzettelijk een medespeler binnen zijn eigen strafschopgebied raakt door met kracht de bal tegen hem aan te gooien, hoe moet de scheidsrechter na de onderbreking daarvoor het spel hervatten ?

a. Met een indirecte vrije schop.

b. Met een scheidsrechtersbal.

c. Met een directe vrije schop.

d. Met een strafschop

Het juiste antwoord is A
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Antwoord - Week 45

Een aanvaller van partij A maakt in het strafschopgebied van partij B opzettelijk hands. Een verdediger van partij B speelt de bal uit de toegekende vrije schop terug op zijn doelverdediger. De bal verdwijnt zonder door de doelverdediger te zijn aangeraakt in het doel.

Wat moet de scheidsrechter beslissen?

a. Doelschop

b. Vrije schop overnemen

c. Hoekschop

d. Doelpunt 

Juiste antwoord is B : Aanvaller team A maakt hands in strafschopgebied team B, dus: directe vrije schop verdedigende partij in eigen strafschopgebied. Vrije schop is in het spel wanneer deze rechtstreeks buiten het strafschopgebied is getrapt. In dit geval wordt de bal niet rechtstreeks buiten het strafschopgebied gespeeld, waardoor de bal nooit in het spel is geweest alvorens in het doel te belanden. Daarom overnemen directe vrije schop. (Spelregels Veldvoetbal pag. 79-80 “Plaats van de vrije schop”)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Antwoord - Week 43

Een strafschop kan worden toegekend:

 1. onafhankelijk van de plaats waar de bal zich bevindt, mits hij in het spel is en op het ogenblik dat een overtreding binnen het strafschopgebied plaatsvond, waarvoor een directe vrije schop moet worden toegekend
 2. als de bal zich binnen het strafschopgebied bevindt en deze in het spel is op het ogenblik dat de overtreding, ongeacht de plaats, geschiedde
 3. indien de bal binnen het strafschopgebied is op het ogenblik dat de overtreding plaatsvond
 4. onafhankelijk van de plaats waar de bal zich bevindt en waar de overtreding heeft plaatsgevonden, indien er sprake is van een gewelddadige handeling.

Het juiste antwoord moest 1 zijn: een strafschop kan worden toegekend als de bal in het spel is, de overtreding binnen het strafschopgebied wordt gemaakt door een speler van de verdedigende partij en het een overtreding betreft waarvoor de spelhervatting een directe vrije schop is.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Antwoord - Week 41

Uit een hoekschop wordt de bal tegen de paal geschoten. Voordat een andere speler de bal aanraakt, wordt de terugkomende bal door de nemer van de hoekschop via de doelverdediger in het doel geschoten. Wat beslist de scheidsrechter?

 1. Hoekschop overnemen, omdat de bal tweemaal door dezelfde speler werd gespeeld.
 2. Indirecte vrije schop op de plaats waar de bal voor de tweede keer werd gespeeld.
 3. Het doelpunt wordt goedgekeurd.
 4. Directe vrije schop op de plaats waar de bal voor de tweede keer werd gespeeld.

 Het juiste antwoord is 2. Regel 17. De Hoekschop. Overtredingen en straffen  Als de nemer, nadat de bal in het spel is, de bal voor de tweede keer raakt voordat deze is geraakt door een andere speler, wordt een indirecte vrije schop toegekend. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Antwoord – Week 39

Bij welke van de onderstaande spelhervattingen mag men dichter dan 9.15 m. bij de bal staan? 

 1. De strafschoppen die na afloop een beslissing moeten brengen.
 2. De indirecte vrije schop voor de verdedigende partij, te nemen in het strafschopgebied op minder dan 9.15 m van de lijn van het strafschopgebied.
 3. De indirecte vrije schop voor de aanvallende partij in het strafschopgebied van de tegenpartij.
 4. De indirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de lijn van het doelgebied van de tegenpartij. 

Het juiste antwoord is 4
Regel 13 De Vrije Schoppen, punt 2. Procedure: Alle vrije schoppen moeten worden genomen vanaf de plaats waar de overtreding werd begaan, behalve:

- een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij voor een overtreding binnen het doelgebied van de tegenpartij moet worden genomen vanaf de lijn van het doelgebied, die evenwijdig loopt aan de doellijn, vanaf een plek zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding; 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 37 

Een speler is door de scheidsrechter naar de kant verwezen om zijn/haar uitrusting in orde te maken, dan mag de speler het veld weer betreden:

 1. Direct als de uitrusting op orde is.
 2. Als hij/zij tijdens het spel een teken krijgt van de scheidsrechter
 3. Als hij/zij tijdens het spel een teken krijgt van de assistent-scheidsrechter
 4. Als het spel is onderbroken 

Regel 4 De uitrusting van de spelers:

Een speler die het speelveld verlaat om zijn uitrusting in orde te brengen of te verwisselen, moet:

-       de uitrusting laten controleren door een wedstrijdofficial voordat hij toestemming krijgt het veld opnieuw te betreden;

-       alleen terugkeren met toestemming van de scheidsrechter (die tijdens het spel gegeven kan worden). 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 35  (1e vraag van het seizoen 2017/2018 )

Een strafbaar buitenspel staande aanvaller wordt in het strafschopgebied op zeer gevaarlijke wijze aangevallen door een verdediger en raakt hierbij gewond. de bal is op dat moment al in de richting van de aanvaller gespeeld. wat zal de scheidsrechter beslissen?

1. Welke disciplinaire straf? 
a. geen kaart
b. vermaning
c. gele kaart
d. rode kaart

2. Welke spelstraf?

a. geen vrije schop
b. indirecte vrije schop
c. directe vrije schop
d. strafschop
e. scheidsrechtersbal

3. En wat is de plaats van de hervatting? 
a. op de plaats van de overtreding
b. op de plaats waar de aanvaller stond
c. op de strafschopstip
d. waar de bal was bij de overtreding
e. waar de bal was bij het buitenspel staan

Het juiste antwoord moet zijn D (rode kaart), B (indirecte vrije schop) en B (op de plaats waar de aanvaller stond): De scheidsrechter zal het strafbaar buitenspel staan bestraffen, omdat dat de eerste overtreding is. De spelhervatting hiervoor is een indirecte vrije schop op de plaats waar deze speler stond. Omdat de aanvaller op een zeer gevaarlijke wijze wordt aangevallen is er sprake van ernstig gevaarlijk spel, waarvoor de rode kaart getoond dient te worden

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 25  ( van vorig seizoen, maar hier het antwoord )
 

Een aanvaller, die zich geheel aan de linkerzijde van het speelveld bevindt, krijgt de bal toegespeeld. Hij neemt de bal aan en wil deze voorzetten. Een verdediger die buiten het strafschopgebied staat en zich op korte afstand bevindt, springt met gespreide armen en met de rug naar de bal in de baan van de voorzet. Hij krijgt de bal tegen de uitgestoken hand aan en voorkomt dat de bal voor het doel komt, waar een paar teamgenoten klaar staan om de kans af te ronden. Wat moet de scheidsrechter hier doen?

a. hij / zij geeft een directe vrije schop voor opzettelijk hands
b. hij / zij laat doorspelen, want de verdediger speelt de bal niet opzettelijk met de hand
c. hij / zij kent een directe vrije schop toe aan de aanvaller voor het opzettelijk spelen van de bal met de hand en toont de verdediger een gele kaart voor het onderbreken van een veelbelovende aanval
d. hij / zij bestraft de verdediger met een directe vrije schop en toont geen kaart, omdat de handsbal niet opzettelijk is, maar hij blijft wel in balbezit.


Het juiste antwoord moet C zijn: De handsbal wordt als opzettelijk beoordeeld, omdat de verdediger opspringt met gespreide armen. Voor het onderbreken van een veelbelovende aanval dient de overtreder de gele kaart te worden getoond.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

        Seizoen 2016/ 2017

Antwoord – Week 23 

Wanneer een spelhervatting genomen wordt, moet de afstand tussen de spelers van de tegenpartij en de bal minstens 9.15 m. zijn. Wanneer moet de afstand groter zijn? 

 1. De veldspelers bij een strafschop.
 2. Bij een hoekschop.
 3. Bij een doelschop.
 4. Bij een aftrap. 

Antwoord = 3 : Bij een doelschop, behalve bij de D-pupillen, wordt een doelschop genomen vanaf de lijn van het doelgebied, op 5,50 meter van de doellijn. De tegenpartij dient buiten het strafschopgebied te zijn. Het strafschopgebied is op 16,50 meter van de doellijn. De afstand is dan dus minimaal 11 meter.                                                                                           

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Antwoord – Week 21

Kan een scheidsrechter op een beslissing terugkomen?

 1. Dat mag hij/zij altijd doen.
 2. Dat mag hij/zij alleen doen als het spel nog niet is hervat en er niet voor rust of einde wedstrijd gefloten is.
 3. Dat mag hij/zij alleen doen als het spel nog niet is hervat en er niet voor het einde wedstrijd of verlenging gefloten is.
 4. Dat mag hij/zij nooit doen. 

Antwoord : 2 => Zie Regel 5 De Scheidsrechter, Punt 2 beslissingen van de scheidsrechter: De scheidsrechter mag niet op een beslissing terugkomen wanneer hij inziet dat de beslissing onjuist was, of op advies van een andere wedstrijdofficial, als hij het spel heeft hervat of wanneer de scheidsrechter het eind van de eerste of tweede helft heeft aangegeven (inclusief blessuretijd) en het speelveld heeft verlaten of de wedstrijd heeft beëindigd.

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 19 

De inworp: welk alternatief is juist?

 1. als de speler die de bal inwerpt de bal uit de handen laat vallen en deze achter de speler en dus achter de lijn valt, moet de inworp opnieuw genomen worden door hetzelfde team.
 2. De tegenstanders moeten op minimaal 5 meter afstand staan bij een inworp.
 3. Het is niet toegestaan om een bal tegen een tegenstander aan gooien, ongeacht hoe hard met het doel dan zelf weer de bal te spelen.


Juiste antwoord is : 1
Als een speler de bal zo hard kan gooien dat deze direct in doel van de tegenstander beland, dan is dat een geldig doelpunt. 

Spelregels Regel 15 De Inworp: uit een inworp kan niet rechtstreeks gescoord worden. Tegenstanders moeten minstens 2 meter afstand houden. Als de bal de grond raakt voordat deze binnen het speelveld is gekomen, dan wordt de inworp overgenomen door dezelfde partij vanaf dezelfde plaats.

Als een speler, tijdens het correct nemen van een inworp, de bal bewust tegen een tegenstander gooit om de bal nogmaals te kunnen spelen, zonder dit te doen op een onvoorzichtige of onbesuisde wijze, of gepaard gaande met buitensporige inzet, dan moet de scheidsrechter het spel door laten gaan.

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 17 

Er moet een strafschop worden genomen. De strafschopnemer neemt een lange aanloop, stopt halverwege heel even met zijn aanloop en loopt dan weer enkele meters door naar de bal en trapt deze in het doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

 1. Doelpunt.
 2. Doelschop.
 3. De strafschopnemer een gele kaart tonen wegens onsportief gedrag en de strafschop over laten nemen.
 4. De strafschopnemer een gele kaart tonen wegens onsportief gedrag en een indirecte vrije schop
 5. toekennen aan de verdedigende partij op de strafschopstip. 

juiste antwoord = A
Een doelpunt: een schijnbeweging tijdens de aanloop is toegestaan, een schijnbeweging maken bij het trappen van de bal, nadat de aanloop is afgerond is niet toegestaan. Dit wordt bestraft met een waarschuwing (gele kaart). Spelregels Regel 14 De Strafschop 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord –Week 15

De meeste van deze regels zijn juist. Eén is er niet juist, welke regel is dat:

 1. Een speler mag niets dragen of gebruiken dat gevaarlijk is. Alle soorten sieraden (halskettingen, ringen, armbanden, oorringen, leren bandjes, rubber bandjes etc.) zijn verboden en moeten verwijderd worden. Tape gebruiken om sieraden te bedekken is niet toegestaan.
 2. Een speler die weigert om hieraan te voldoen, of die het onderdeel opnieuw draagt ontvangt een waarschuwing.
 3. Kousen, net zo als tape of enig ander materiaal dat is aangebracht aan de buitenkant van de kousen moet deze van dezelfde kleur zijn als dat deel van de kousen waarop het is aangebracht of bedekt.
 4. Scheenbeschermers zijn verplicht, deze moeten zijn gemaakt van geschikt materiaal om afdoende bescherming te bieden en moeten zijn bedekt door de kousen
 5. De schoenen moeten van een bekend, degelijk merk zijn.
 6. De doelverdedigers moeten kleding dragen die hen onderscheidt van de andere spelers en de wedstrijdofficials
 7. Het is toegestaan beschermende, niet gevaarlijke uitrusting te dragen, zoals hoofdbedekking, gezichtsmaskers, knie en armbeschermers gemaakt van zacht, lichtgewicht gevoerd materiaal, als ook petten van de doelverdediger en sportbrillen. hoofdbedekking wordt gedragen, dan moet deze zwart zijn of van dezelfde hoofdkleur als het shirt, maar mogen niet aan het shirt vastgemaakt zijn.
 8. Op de uitrusting mogen geen politieke, religieuze, persoonlijke slogans, uitingen of afbeeldingen aangebracht zijn. Een speler mag geen onderkleding laten zien met daarop politieke, religieuze, persoonlijke slogans, uitingen of afbeeldingen, of andere reclame dan het logo van de fabrikant.
 9. Een speler met een bloedende wond dient het speelveld verlaat. De speler mag alleen terugkeren na een teken te hebben ontvangen van de scheidsrechter, die ervan overtuigd moet zijn dat het bloeden is gestopt en dat er geen bloed meer op de uitrusting aanwezig is.


Het juist antwoord is :  5

Zie spereregelsveldvoetbal: Regel 4 De uitrusting van de spelers bij 2. Standaarduitrusting en 3. de kleuren. En Regel 5 De Scheidsrechter 3. Bevoegdheden en plichten, onder blessures:

De speler mag alleen terugkeren na een teken te hebben ontvangen van de scheidsrechter, die ervan overtuigd moet zijn dat het bloeden is gestopt en dat er geen bloed meer op de uitrusting aanwezig is.

De schoenen: mag u geheel zelf uitzoeken. 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 13 

Een fluitsignaal is niet nodig:
a. om spel te hervatten bij een vrije schop waarbij eerst de muur op juiste afstand gezet moest worden
b. om het spel te hervatten bij een strafschop
c. om een doelpunt aan te geven
d. om het spel te starten nadat een doelpunt is gescoord 

Het juiste antwoord had moeten zijn C. In het spelregelboek staat dat een fluitsignaal niet nodig is om:

- het spel te onderbreken voor een doelschop, hoekschop, inworp of doelpunt

- het spel te hervatten met een vrije schop, doelschop, hoekschop, inworp 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 11 

Een aanvaller van partij A maakt in het strafschopgebied van partij B opzettelijk hands. Een verdediger van partij B speelt de bal uit de toegekende vrije schop terug op zijn doelverdediger. De bal verdwijnt zonder door de doelverdediger te zijn aangeraakt in het doel.

Wat moet de scheidsrechter beslissen?

A. Doelschop

B. Vrije schop overnemen

C. Hoekschop

D. Doelpunt  

Juiste antwoord = B -> Toelichting: Aanvaller team A maakt hands in strafschopgebied team B, dus: directe vrije schop verdedigende partij in eigen strafschopgebied. Vrije schop is in het spel wanneer deze rechtstreeks buiten het strafschopgebied is getrapt. In dit geval wordt de bal niet rechtstreeks buiten het strafschopgebied gespeeld, waardoor de bal nooit in het spel is geweest alvorens in het doel te belanden. Daarom overnemen directe vrije schop. (Spelregels Veldvoetbal pag. 79-80 “Plaats van de vrije schop”) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord –Week 7 

De doelverdediger stopt al vallend een schot van een aanvaller. Het schot is echter zo hard, dat de bal van zijn borst stuit. Op ongeveer 1 meter afstand staat een verdediger. Deze stopt de bal met de voet, waarna de doelverdediger de bal weer snel oppakt. Wat beslist de scheidsrechter?

A.  Hij bestraft de doelverdediger met een indirecte vrije schop wegens het tweemaal spelen van de bal.
B.  Hij laat doorspelen.
C.  Hij bestraft de verdediger met een indirecte vrije schop wegens het toespelen van de bal naar de doelverdediger.
D.  Hij bestraft de doelverdediger met een indirecte vrije schop wegens het met de handen aanraken van een  “terugspeelbal”.

 Het juiste antwoord is : D 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord –Week 49 (voor de winterstop)

Wanneer een spelhervatting genomen wordt, moet de afstand tussen de spelers van de tegenpartij en de bal minstens 9.15 m. zijn. Wanneer moet de afstand groter zijn?

A.  De veldspelers bij een strafschop.

B.  Bij een hoekschop.

C.  Bij een doelschop.

D.  Bij een aftrap.

 (Antwoord C: de afstand bij een doelschop is 11 meter (16,5 m – 5,5 m)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 47
Een verdediger (niet de doelverdediger), staande op de doellijn, probeert met zijn hand de bal uit het doel te slaan. Hij raakt hierbij de bal niet goed, waardoor deze toch in het doel verdwijnt. Wat zal de scheidsrechter moeten beslissen?

A  Hij /Zij toont de verdediger de rode kaart en keurt het doelpunt goed.

B  Hij /Zij vermaant de verdediger en keurt het doelpunt goed.

C  Hij /Zij toont de verdediger de gele kaart wegens onsportief gedrag en keurt het doelpunt goed.

D  Hij /Zij toont de verdediger de rode kaart en hervat het spel met een strafschop.

Het juiste antwoord = C
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 45 

Een verdediger weet met een correcte sliding zijn tegenstander de bal te ontnemen. Hierdoor komt de bal bij de doelverdediger. De bal blijft in het spel en de doelverdediger staat in zijn doelgebied. Wat beslist de scheidsrechter, als de doelverdediger de bal met de hand speelt? 

A  Omdat het terugspelen niet doelbewust gebeurt, laat de scheidsrechter hier doorspelen.

B  Ondanks het feit dat het terugspelen niet doelbewust gebeurt, onderbreekt de scheidsrechter toch het spel en wordt er hervat met een indirecte vrije schop.

C  Omdat dit altijd als bewust terugspelen beschouwd wordt, wordt dit bestraft met een indirecte vrije schop.

D  Omdat het terugspelen niet doelbewust gebeurt, onderbreekt de scheidsrechter het spel en hervat met een scheidsrechtersbal.

Het juiste antwoord = A  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 43 

Tijdens het spel komt de bal tegen de assistent-scheidsrechter aan, die op de zijlijn loopt. Hierdoor blijft de bal in het speelveld. Een speler pakt de bal in zijn handen en wil inwerpen. Wat moet de scheidsrech­ter nu beslissen?

A. Inworp normaal uitvoeren.
B. Scheidsrechtersbal, omdat er van een vergissing sprake is.
C. Directe vrije schop wegens het spelen van de bal met de hand.
D. Directe vrije schop wegens het spelen van de bal met de hand en een waarschuwing door het tonen van de gele kaart wegens onsportief gedrag

Het juiste antwoord = C
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 41 

Op het moment dat de doelman de bal wil vangen in zijn eigen doelgebied, krijgt hij van een aanvaller een schouderduw. Daardoor krijgt de aanvaller de bal vrij voor het doel. Op het moment dat hij de bal in het doel wil schieten, pakt de doelman zijn been vast. De scheidsrechter fluit. Wat is de spelhervatting?
A. strafschop voor de aanvaller
B. directe vrije schop voor de doelverdediger
C. indirecte vrije schop voor de doelverdediger
D. indirecte vrije schop voor de aanvaller

Het juiste antwoord moest B zijn: de spelhervatting is een directe vrije schop voor de doelman, omdat de doelman binnen zijn doelgebied een schouderduw krijgt, terwijl hij de bal nog niet in zijn bezit heeft. Er volgt een 2eovertreding, begaan door de doelman. Omdat de overtredingen niet gelijktijdig plaatsvinden, wordt de eerste overtreding bestraft en is de spelhervatting derhalve de directe vrije schop voor het niet correct aanvallen van de doelverdediger. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 39 

De scheidsrechter onderbreekt het spel wegens vasthouden van een tegenstander. Nu pas ziet hij het vlagsignaal van zijn assistent en hoort na overleg dat de bal voordat hij voor het doel werd geschoten geheel over de zijlijn was geweest.

Wat zal de scheidsrechter nu moeten beslissen.

A.  Hij / Zij hervat het spel met een inworp.

B.  Hij / Zij hervat het spel met een directe vrije schop of strafschop

C.  Hij / Zij hervat het spel met een scheidsrechtersbal

Het juiste antwoord is : A
Aanvullende instructies (regel 5): Omdat het spel nog niet is hervat kan de scheidsrechter terugkomen op zijn eerdere beslissing en zal het spel nu hervatten met een inworp. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 37 

Op welke wijze kan de bal in het spel worden gebracht als deze via een op de zijlijn staande toeschouwer tijdens het spel het speelveld heeft verlaten?

a.  Scheidsrechtersbal

b.  Scheidsrechtersbal of doelschop

c.  Scheidsrechtersbal of doelschop of inworp 

juiste antwoord is A : Als een toeschouwer de bal op de zijlijn raakt dan wordt dit beschouwd als het aanraken binnen het speelveld en zal het spel moeten worden hervat met een scheidsrechtersbal. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Antwoord – Week 35 

Mag een speler kleding dragen waar bloed op zit?

a. Nee, dit mag nooit

b. Nee, mits dit bloed er bij aanvang van de wedstrijd nog niet op het shirt zat

c. Ja, mits het bloed opgedroogd is

d. Ja, er zijn geen bezwaren om te spelen met bloed op kledingstukken 

Het antwoord is A: kom je bij aanvang van de wedstrijd het speelveld op en constateer je dat bloedvlekken van de week ervoor nog op de kleding zit, dan mag die speler officieel niet meespelen. Gebeurt het tijdens de wedstrijd, dan zal hij of zij andere, schone kleding aan moeten trekken en mag deze pas weer meedoen als de scheidsrechter heeft geconstateerd dat het bloeden is gestopt.

 uitslag POLL 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 33 

Kan een scheidsrechter op een beslissing terugkomen?

a.    dat mag hij altijd doen.

b.    dat mag hij alleen doen als het spel nog niet is hervat en er niet voor rust of einde wedstrijd gefloten is.

c.    dat mag hij alleen doen als het spel nog niet is hervat en er niet  voor het einde wedstrijd gefloten is.

d.    dat mag hij nooit doen.


Het juiste antwoord is  B


uitslag van de POLL
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 23

Mag een speler op hetzelfde moment worden aangevallen door twee tegenstanders? 

A) Nee, de scheidsrechter moet een indirecte vrije schop toekennen aan de tegenpartij.

B) Nee, de scheidsrechter moet een directe vrije schop toekennen aan de tegenpartij.

C) Dit mag wel, maar het moet correct gebeuren, dus in strijd om de bal en schouder tegen schouder. 


Juiste antwoord = C
Spelregelboek (regel 12): Indien de aanval gebeurd met een correcte schouderduw, in strijd om de bal dan behoeft de scheidsrechter niet verder op te treden.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Seizoen 2015 / 2016

Antwoord – week 21 

Bij het nemen van een strafschop komt een medespeler van de nemer te vroeg in het strafschopgebied. De strafschop wordt door de doelverdediger tot hoekschop verwerkt. Wat beslist de scheidsrechter? 

A Strafschop overnemen.

B Hoekschop en een waarschuwing voor de aanvaller die te vroeg toeliep.

C Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij op de plaats van de overtreding.

 

C -> Spelregelboek (regel 14): Als de bal niet in het doel gaat, onderbreekt de scheidsrechter het spel en hervat de wedstrijd met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij, te nemen vanaf de plaats van de overtreding. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – week 19

Op het moment dat een aanvaller de bal in het lege doel wil koppen, krijgt hij van een verdediger een schouderduw, waardoor deze sco­ringskans verdwijnt. De betreffende verdediger had echter niet de mogelijkheid zelf de bal te kunnen spelen. Wat beslist de scheidsrech­ter?

A    De scheidsrechter laat doorspelen.

B    De verdediger krijgt geel en het spel wordt hervat met een strafschop.

C    De verdediger krijgt rood en het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop.

D    De verdediger krijgt rood en het spel wordt hervat met een strafschop.

 

D : Zie ook Voetbalmasterz: Een schouderduw is een duel met jouw schouder tegen de schouder van je tegenspeler. Dit mag, als de bal maar binnen jullie speelbereik is en je de mogelijkheid hebt om de bal te spelen.

De arm moet tegen je lichaam gedrukt blijven. Je mag niet duwen met een uitgestoken arm of met je hand. Ook mag je geen misbruik maken van je heup of knie.

Is dit niet het geval, dan is het een duw en die wordt bestraft met een directe vrije trap. In het strafschopgebied een strafschop. Vanwege het ontnemen van een scoringskans is de persoonlijke straf een rode kaart. 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – week 17  

Waar mogen wisselspelers binnen de afrastering zich warm lopen, als er overal rondom het speelveld genoeg ruimte beschikbaar is?

A Zij mogen dit doen, langs beide zijlijnen.

B Zij mogen dit doen aan de zijde waar de dug-outs zich bevinden.

C Zij mogen dit doen aan de zijde waar de dug-outs zich bevinden op de helft van de assistent-scheidsrechter.

 Juiste antwoord is C : Aanvullende instructies (regel 4):
Wisselspelers die zich warmlopen, moeten dit doen aan de zijde waar de dug-outs zich bevinden op de helft van de assistent-scheidsrechter. Zij moeten afwijkende kleding dragen.

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 15

De verdedigende partij mag in het eigen strafschopgebied een vrije schop nemen. De doelverdediger plaatst de bal naar een medespeler die de bal terugspeelt. Wat beslist de scheidsrechter?

A   Altijd door laten spelen.

B   Alleen door laten spelen als de bal rechtstreeks buiten het strafschopgebied is geplaatst en de

     doelverdediger de bal niet met zijn handen aanraakt.

C   Vrije schop laten overnemen.

D   Indirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de plaats waar de bal het strafschopgebied verliet

Het juiste antwoord is B
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 13

Een aanvaller is op volle snelheid om de hem toegespeelde bal aan te nemen. Een verdediger vangt de snel lopende aanvaller met de borst op. De scheidsrechter onderbreekt het spel hiervoor. Hoe zal het spel moeten worden hervat, nadat de scheidsrechter een disciplinaire maatregel heeft genomen?

a   met een indirecte vrije schop.

b   met een strafschop.

c   met een directe vrije schop.

  met een directe vrije schop of strafschop afhankelijk van de plaats van de overtreding.

Het juiste antwoord is D 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 9

Een strafschop kan worden toegekend…..

a. onafhankelijk van de plaats waar de bal zich bevindt, mits de bal in het spel is op het moment dat de overtreding binnen het strafschopgebied plaatsvond, waarvoor een directe vrije schop moet worden toegekend

b. als de bal zich binnen het strafschopgebied bevindt en deze in het spel is op het ogenblik dat de overtreding, ongeacht de plaats, geschiedde

c. indien de bal binnen het strafschopgebied is op het ogenblik dat de overtreding plaatsvond

d. onafhankelijk van de plaats waar de bal zich bevindt en waar de overtreding heeft plaatsgevonden, indien er sprake is van een geweldadige handeling 

Het antwoord is Ade plaats van de overtreding is beslissend. De overtreding moet binnen het strafschopgebied worden begaan. De plaats waar de bal zich bevindt op dat moment doet niet ter zake. De bal moet wel in het spel zijn. Voor de gemaakte overtreding moet op grond van regel 12 een directe vrije schop worden toegekend aan de aanvallende partij.

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 7

Een medespeler van de strafschopnemer loopt te vroeg toe. Een andere medespeler die niet te vroeg is toegelopen ontvangt nu de bal die door de nemer tegen de paal is geschoten en scoort een doelpunt.

De scheidsrechter moet nu:

 1. De strafschop laten overnemen en toont de te vroeg toegelopen speler een gele kaart.
 2. Een indirecte vrije schop toekennen voor de verdedigende partij op de plaats van de overtreding.
 3. Een doelpunt toekennen, en toont de te vroeg toegelopen speler een gele kaart. 

Juiste antwoord = 2
Spelregelboek blz. 87 (regel 14): Indien een medespeler van de nemer zoals hier een overtreding begaat en de bal gaat niet rechtstreeks in het doel, dan onderbreekt de scheidsrechter het spel en hervat de wedstrijd met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij, te nemen van af de plaats waar de speler te vroeg toeliep.
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 5

De scheidsrechter ziet bij een hoekschop, dat de tijd van de eerste helft is verstreken.

Wat zal hij /zij nu moeten beslissen?

 1. Hij / zij laat de hoekschop niet nemen, maar fluit voor de rust.
 2. Hij / zij laat de hoekschop nemen en fluit onmiddellijk af op het moment dat de bal wordt getrapt.
 3. Hij / zij laat de hoekschop nemen en fluit voor de rust als de hoekschop zijn uitwerking heeft gehad.

Juist antwoord = 1 : Spelregelboek blz. 52 (regel 7): Alleen voor het nemen van een strafschop, moet de eerste helft worden verlengd tot de bal zijn uitwerking heeft gehad. In dit geval moet hij de hoekschop niet meer laten nemen. 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antwoord – Week 3 

Een aanvaller loopt met de bal het strafschopgebied in. Een verdediger probeert dit te verhinderen door de aanvaller al buiten het strafschopgebied aan zijn shirt vast te houden. Wanneer beide spelers binnen het strafschopgebied zijn gekomen, laat de verdediger plotseling los, waardoor de aanvaller ten val komt. Wat beslist de scheidsrechter, nadat hij hiervoor het spel heeft onderbroken?
a. Hij hervat het spel met een strafschop en toont de verdediger een gele kaart.
b. Hij hervat het spel met een strafschop en toont de verdediger een gele of rode kaart.
c. Hij hervat het spel met een directe vrije schop op de plaats waar het vasthouden begon en toont de verdediger een gele kaart.
d. Hij hervat het spel met een directe vrije schop op de plaats waar het vasthouden begon en toont de verdediger een gele kaart of rode kaart.

Het juiste antwoord is BDe overtreding wordt geacht te zijn begaan op de plaats van het moment van loslaten van de tegenstander en dat geschiedt hier binnen het strafschopgebied. De spelhervatting is derhalve een strafschop en de persoonlijke straf is afhankelijk van de situatie (geel of rood).

Antwoord – Week 08

 

Net buiten het strafschopgebied wordt een aanvaller door een tegenstander bij zijn shirt vastgepakt omdat de aanvaller hem dreigt te passeren. Op de lijn van het strafschopgebied laat de tegenstander de aanvaller weer los, waardoor de aanvaller valt. De scheidsrechter fluit af en moet:

a.    Een directe vrije schop toekennen.

b.    Een directe vrije schop toekennen en de verdediger de gele kaart of rode kaart tonen.

c.     Een strafschop toekennen.

d.    Een strafschop toekennen en de verdediger een gele kaart of rode kaart tonen.

 

Het juiste antwoord is d.  De uitwerking van de overtreding vindt plaats in het strafschopgebied. Daarom een strafschop, de persoonlijke straf is een gele kaart, tenzij de aanvaller een duidelijke scoringskans is ontnomen.

 

Vraag – Week 10

 

22. Een verdediger speelt een directe vrije schop van buiten zijn eigen strafschopgebied terug naar zijn doelman.
De doelman stond even te slapen, lette niet op en de bal verdwijnt achter hem / haar in het doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

a.   Hij / zij kent een doelpunt toe en laat hervatten met een aftrap na geldig doelpunt.

b.   Hij / zij kent een hoekschop toe.

c.   Hij / zij laat de directe vrije schop overnemen.

d.   Hij / zij kent een doelschop toe.               Seizoen ouder dan 2014 - 2015


Antwoord - Week 8

Een aanvaller mist een kans voor open doel en trekt uit pure teleurstelling zijn shirt uit over zijn hoofd. Hoe zal de scheidsrechter moeten reageren? 

a.         Gele kaart en een doelschop

b.         Vermaning voor de aanvaller en een doelschop

c.         Doelschop

d.         Gele kaart en indirecte vrije schop

 

Toelichting

Het juiste antwoord is Czie pagina 76 in de handleiding. het shirt uittrekken of over het hoofd doen als vreugde-uiting na het scoren van een doelpunt dient bestraft te worden met een gele kaart. Maar voor het over het hoofd trekken van een shirt uit pure teleurstelling is toegestaan en hoeft dus niet te worden bestraft met een gele kaart.

 

Antwoord week 7

Is het in de 2e klasse standaardteams van het amateurvoetbal toegestaan dat er extra ballen rondom het veld worden klaargelegd om te gebruiken tijdens de wedstrijd? 

a.         Dit is toegestaan, mits de ballen voldoen aan de gestelde eisen

b.         Dit is toegestaan, mits de ballen voldoen aan de gestelde eisen en niet door ballenjongens binnen de afrastering worden aangegooid

c.         Dit is alleen toegestaan bij beslissingswedstrijden

d.         Nee, dit is niet toegestaan

 

Toelichting

Het antwoord is B: bij het lagere amateurvoetbal mogen zich geen personen binnen de afrastering bevinden, behoudens die bevoegd zijn plaats te nemen in de dug-out c.q. op de spelersbank. Bij topklasseduels is bepaald dat ballenjongens de ballen mogen aanreiken en deze jongens en meisjes zitten meestal tegen de reclameborden op stoeltjes.


Antwoord week 6
Een verdediger, met de bal aan de voet, ziet een aanvaller op zich afkomen en speelt daarom de bal doelbewust met zijn voet naar zijn eigen doelman. Deze doelman bokste de bal weg met zijn arm (of eigenlijk elleboog), waarna de bal over de doellijn naast het doel belandt. Welke beslissing dient de scheidsrechter hier te nemen?

a.         Scheidsrechter kent een hoekschop toe.

b.         Scheidsrechter kent een indirecte vrije schop toe op de plaats waar de doelman de bal aanraakte.

c.         Scheidsrechter kent een indirecte vrije schop toe op de plaats waar de verdediger de bal doelbewust naar de doelman speelde en geeft hem een waarschuwing door het tonen van een gele kaart.

d.         Scheidsrechter kent een indirecte vrije schop schop toe op de plaats waar de doelman de bal raakte en toont hem een gele kaart.

 

Toelichting Het antwoord moet B zijn: zie pagina 74, 1e bolletje, 1e streepje. De doelverdediger wordt geacht in het bezit van de bal te zijn, wanneer hij deze raakt met enig deel van zijn armen of handen. Het maakt dus geen verschil of de doelverdediger de bal met de hand 9en) of arm (en) aanraakt. Hij wordt bij aanraking met hand of arm van de doelbewuste terugspeelbal bestraft met een indirecte vrije schop, doch een waarschuwing kan achterwege blijven.

 

Antwoord week 4
In een spelsituatie komt een aanvaller per ongeluk buiten het speelveld terecht. Op het moment dat een medespeler op doel kopt, staat deze aanvaller nog altijd buiten het speelveld. Alleen de keeper staat op de doellijn. Door een redding van de keeper komt de bal weer terug in het veld. De buiten het speelveld staande aanvaller loopt nu het veld in en schiet de bal in het doel. Welke beslissing dient te scheidsrechter hier te nemen?

a.         Aftrap na geldig doelpunt
b.         Indirecte vrije schop wegens buitenspel
c.         Indirecte vrije schop wegens het zonder toestemming betreden van het speelveld
d.         Indirecte vrije schop wegens het uitvoeren van een truc

 

Toelichting
Het antwoord is C: betrokkene is buiten zijn schuld buiten het speelveld terechtgekomen. Om weer terug te keren in het speelveld heeft betrokkene wel de toestemming nodig van de scheidsrechter. Op het moment dat hij het speelveld zonder toestemming weer betreedt, maakt hij zich ook nog schuldig aan onsportief gedrag. De spelhervatting is een indirecte vrije schop.

 

Antwoord week 2

Als de scheidsrechter in het amateurvoetbal voor de rust heeft gefloten, beledigt een verantwoordelijk bestuurslid van de bezoekende vereniging, vanuit de dug-out op weg naar de kleedkamer de scheidsrechter op grove wijze, door hem te verwijten dat het aan de scheidsrechter ligt dat zijn ploeg met 3-0 achterstaat. wat moet de scheidsrechter in een dergelijke situatie beslissen?

a.         Hij stuurt deze persoon definitief van het veld door het tonen van de rode kaart.
b.         Hij stuurt deze persoon definitief van het speelveld.
c.         Hij geeft de aanvoerder opdracht om deze persoon de tweede helft niet meer in de dug-out plaats te laten nemen.
d.         Hij geeft de aanvoerder van de thuisclub opdracht om deze persoon de tweede helft niet meer in de dug-out te laten plaatsnemen.

 

Toelichting
Het juiste antwoord moet A zijn. In het amateurvoetbal kan de scheidsrechter iedereen die zich in de dug-out of op de reservebank bevindt, een gele of rode kaart tonen. In dit geval zal de scheidsrechter de rode kaart tonen voor het op grove wijze beledigen.

 

Antwoord week 52 - vraag 5
Als de bal in het spel is, slaat een speler een wisselspeler van de tegenpartij die, al protesterend, het veld was ingelopen. De scheidsrechter fluit af en toont de speler een rode kaart en de wisselspeler een gele kaart. Hoe en waar moet hij nu het spel hervatten?

 

a.    met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de wisselspeler werd geslagen.

b.    met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

c.  met een directe vrije schop op de plaats waar de wisselspeler werd geslagen

d.    met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

 

Toelichting
Als de bal in het spel is en een speler begaat deze overtreding binnen het speelveld, dan moet de scheidsrechter na de rode kaart het spel laten hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken. Als het ‘slachtoffer’ een medespeler, scheidsrechter of assistent-scheidsrechter was geweest, dan had de indirecte vrije schop genomen moeten worden vanaf de plaats van de overtreding.

 

Antwoord week 50

Tijdens een duel komen twee tegenstanders buiten het speelveld terecht en houdt één van de spelers zijn tegenstander daar vast op het moment dat hij naar de bal wil gaan. De bal is op dat moment nog binnen het speelveld. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

a.    Hij fluit af, toont de speler een gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije
       schop voor de tegenpartij op de zijlijn.

b.    Hij fluit af, toont de speler een gele kaart en hervat het spel met een
       scheidsrechtersbal vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd
       onderbroken.

c.    Hij fluit af, toont de speler een rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal
       vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

d.    Hij fluit af, toont de speler een rode kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije
       schop voor de tegenpartij vanaf de plaats waar bal was toen het spel werd onderbroken.

Toelichting: antwoord B
Tijdens een spelsituatie (per ongeluk) buiten het speelveld komen, wordt niet gezien als een overtreding. Vasthouden wél. Bovendien dient de onsportieve handeling te worden bestraft met een gele kaart.
Als een overtreding plaatsvindt als de speler al buiten het speelveld is (zoals in dit geval), dan moet het spel hervat worden met een scheidsrechtersbal vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken. Als bijvoorbeeld een speler het spel bewust verlaat om een overtreding te begaan, dán is de spelhervatting een indirecte vrije schop.

 

Antwoord Week 48

De bal is over de zijlijn. Partij A mag de inworp nemen, maar wil eerst een wisselspeler inzetten. De scheidsrechter staat dit toe. De speler die vervangen zal worden, verlaat het speelveld. De scheidsrechter geeft met een teken aan de wisselspeler toestemming om op het speelveld te komen. De wisselspeler betreedt het speelveld echter niet, maar wil meteen de inworp nemen. Wat moet de scheidsrechter beslissen?


a.         Hij staat dit toe omdat hij toestemming heeft gegeven om te wisselen.
b.         Hij staat dit toe, want een wisselspeler hoeft niet eerst het speelveld te betreden
            voordat hij een inworp mag nemen.
c.         Hij staat dit niet toe, want een wisselspeler moet eerst het speelveld 
            betreden hebben voordat hij de inworp mag nemen.

d.         Hij laat dit aan partij A over.

Toelichting
 In het spelregelboek staat op pagina 23 onder punt 3 dat een wissel definitief is wanneer de wisselspeler het speelveld betreedt. Een wisselspeler die de wissel nog niet heeft afgerond door het speelveld te betreden, mag het spel niet hervatten met een inworp of hoekschop. Het juiste antwoord is dus C.

 

ANTWOORD - Week 46

Bij een inworp laat de inwerpende speler zich voorover vallen en duwt de bal hardhandig in het gezicht van een tegenstander die zich binnen het speelveld bevindt. Hoe wordt het spel hervat, nadat de inwerpende speler van het speelveld is gezonden door het tonen van de rode kaart?

a.         Met een directe vrije schop op de zijlijn, het dichtst gelegen bij de plaats waar de
            inwerpende speler stond.

b.         Met een directe vrije schop op de plaats waar de tegenstander stond.

c.       Met een inworp voor dezelfde partij.

d.         Met een inworp voor de tegenpartij.

 

Toelichting
Het juiste antwoord moet C zijn. Omdat op het moment dat het zich voordoet de bal niet in het spel is, kan er geen spelstraf worden gegeven, en blijft de spelhervatting de inworp voor dezelfde ploeg. De actie van de inwerpende speler kan niet als inworp worden gezien, omdat hij de bal niet loslaat. Wel dient hem een persoonlijke straf te worden gegeven (de rode kaart). De eventueel niet op afstand staande tegenstander zou de gele kaart getoond kunnen worden. De spelhervatting werd gevraagd.


Antwoord – Week 22

Een verdediger ontneemt een aanvaller een duidelijke scoringskans door op de schouder van een medespeler te steunen en op deze manier de bal te koppen voor de aanvaller, die op dat moment de bal in het verlaten doel wil koppen. Wat beslist de scheidsrechter nu?
A.        Hij / Zij laat doorspelen
B.        Hij /Zij onderbreekt het spel en toont de verdediger een gele kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij
C.        Hij / Zij onderbreekt het spel en toont de verdediger een rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij.
D.        Hij / Zij onderbreekt het spel en hervat het spel met een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij.

Antwoord
b. Hij onderbreekt het spel en toont de verdediger een gele kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij


Het juiste antwoord moet B zijn. De toelichting vind je terug in de spelregels veldvoetbal op pagina 100 (doelpunt of duidelijke scoringskans ontnemen) en pagina 114 onder B (overtreding begaan tegenover een aanvallende speler). Er wordt geen overtreding gemaakt op de tegenstander, maar op een medespeler. De overtreding van de verdediger (klimmen op de schouders van een medeverdediger) is onsportief gedrag en dient te worden bestraft met de indirecte vrije schop, terwijl daarnaast nog de gele kaart dient te worden getoond aan de overtreder.

ANTWOORD - Week 44 - vraag 1

De scheidsrechter heeft op advies van een van de assistent-scheidsrechters voor buitenspel gefloten. Een aanvaller van B is het daar niet mee eens. Nadat de indirecte vrije schop voor buitenspel al is genomen en de bal ergens op het middenveld is, loopt hij op de bewuste assistent-scheidsrechter af, die op de zijlijn staat, en slaat hem de vlag uit handen. De scheidsrechter toont de speler een rode kaart. Hoe hervat hij nu het spel?

 1. Indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de bal was op het moment van fluiten.
 2. Indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de aanvaller de overtreding maakte.
 3. Directe vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de bal was op het moment van fluiten.
 4. Directe vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de aanvaller de overtreding maakte.

Toelichting
Het juiste antwoord is B. Zie regel 12 Het betreft hier een overtreding tegenover een niet-tegenstander en derhalve is de spelhervatting een indirecte vrije schop. De overtreding wordt begaan binnen het speelveld en dus is de plaats van de spelhervatting de plaats van de overtreding. 

 

Bron: vv LEO (Loon) - Scheidsrechters Commissie
Delen

Lees meer over:
#quiz #scheidsrechter #scheidsrechtersvraag #vraag quiz scheidsrechter scheidsrechtersvraag vraag

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!